Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2021         2020              
    maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 144,8 143,9 144,3 143,7 143,5 143,5 143,3 143,9 141,7 140,3 141,8 142,5 143,3
B-E[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 140,0 139,6 138,9 138,7 138,6 138,2 138,0 136,5 135,8 135,3 135,1 135,1 135,3
B+C[1] Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 140,4 140,0 139,5 139,2 139,1 138,8 138,8 137,1 136,4 136,1 135,8 135,6 135,7
C[1] Tillverkningsindustri 140,2 139,9 139,3 139,1 138,9 138,7 138,7 136,9 136,3 136,0 135,7 135,4 135,5
25-30,33[1] Verkstadsindustri 139,1 138,8 138,2 137,8 137,9 137,5 137,6 136,0 135,4 135,1 134,3 133,8 134,1
D El-, gas- och värmeverk 139,6 138,3 137,1 136,9 137,4 136,0 135,5 134,8 133,9 132,6 133,0 133,8 134,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 147,2 146,9 145,8 145,6 145,3 142,6 141,6 140,8 139,9 138,7 139,3 140,6 139,3
F Byggindustri 153,0 152,0 151,2 151,0 151,1 148,1 147,8 147,1 147,0 146,2 146,8 147,2 147,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 139,7 140,1 139,2 140,2 138,9 137,7 137,0 136,4 135,6 134,1 134,7 134,5 134,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 139,6 139,9 139,1 140,1 138,8 137,6 136,9 136,3 135,6 134,1 134,6 134,4 134,5
H Transport- och magasineringsföretag 142,8 142,1 140,7 141,2 140,6 140,0 139,0 138,5 138,3 136,4 138,1 138,8 138,9
H+J[1] Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 144,3 143,8 143,0 142,4 142,0 141,8 141,4 139,9 138,9 138,0 138,9 138,7 138,9
I Hotell och restauranger 138,9 137,7 138,0 138,6 138,8 137,8 137,7 136,7 136,7 135,7 135,6 134,6 134,9
J[1] Informations- och kommunikationsföretag 141,3 141,0 140,4 139,4 139,1 139,2 139,0 137,3 136,1 135,9 136,3 135,7 136,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 148,3 148,3 148,3 147,2 147,2 145,1 145,1 144,6 143,3 141,7 142,3 143,1 143,0
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 140,7 140,2 139,7 139,4 139,4 138,8 138,5 137,7 136,9 136,0 136,2 136,5 136,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 146,5 144,8 143,1 142,3 141,5 141,6 142,0 140,4 139,5 137,4 139,0 139,9 138,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 134,2 133,9 133,4 133,3 132,8 132,6 132,3 131,3 130,7 130,3 130,4 130,1 130,1
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 147,9 147,2 146,4 147,2 147,7 144,8 143,7 143,4 142,8 142,5 142,0 142,7 142,6
P Utbildning 150,7 150,4 149,8 149,6 149,1 146,6 146,7 146,3 146,4 144,7 145,0 144,3 144,7
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 147,0 146,4 145,7 145,9 145,6 144,7 144,8 143,9 143,5 142,3 143,1 142,9 142,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 149,6 148,7 147,5 148,0 147,7 147,7 147,9 147,3 146,5 145,0 146,7 147,0 146,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 139,2 138,9 138,8 138,8 138,7 139,6 140,2 139,1 138,8 139,7 138,0 137,2 137,4
S Andra serviceföretag 145,9 145,4 145,4 145,9 145,9 143,3 142,5 140,2 139,8 138,9 139,2 139,7 139,7
B-S exkl. O Totalt 141,6 141,2 140,6 140,5 140,2 139,4 139,1 138,0 137,4 136,5 136,9 136,9 136,9

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

1) Företaget Ericsson AB har klassats om från näringsgren C (SNI 26) till näringsgren J från och med januari 2017. För mer information hur detta påverkar AKI läs dokumentet ”Omklassificering av Ericsson AB” under Fördjupad information.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se