Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Nästa publicering: 2021-09-30

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Nyckeltal för Sverige

Månadslön för tjänstemän privat sektor

44 170

kronor

Referenstid: juni 2021

3,4 %

jämfört med samma period föregående år

-0,1 %

jämfört med föregående period

Timlön för arbetare privat sektor

181,80

kronor

Referenstid: juni 2021

2,2 %

jämfört med samma period föregående år

-0,4 %

jämfört med föregående period

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under januari 2018 SM 2018-04-27
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2018 SM 2018-04-27
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under december 2017 SM 2018-02-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2017 SM 2018-01-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under oktober 2017 SM 2017-12-29
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under september 2017 SM 2017-11-30
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under augusti 2017 SM 2017-10-26
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under juli 2017 SM 2017-09-25
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under juni 2017 SM 2017-08-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under maj 2017 SM 2017-07-24
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under april 2017 SM 2017-06-22
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under mars 2017 SM 2017-05-29
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under januari 2017 SM 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under februari 2017 SM 2017-04-28
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under december 2016 SM 2017-02-23
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under november 2016 SM 2017-01-27
Konjunkturstatistik, löner för privat sektor under oktober 2016 SM 2016-12-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0101