Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med juli 2020 till och med juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Jul[1] Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
B–S exkl. O Totalt 174,70 171,10 174,30 175,80 178,40 180,70 182,10 182,30 180,20 181,40 182,30 181,60 179,00
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 260,90 251,90 252,30 250,10 253,60 258,90 275,80 268,70 259,30 257,80 273,80 272,20 271,90
C Tillverkningsindustri 184,90 185,20 183,70 185,20 189,20 190,80 193,00 191,60 189,20 191,00 192,60 192,00 191,00
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,60 186,70 185,10 186,50 190,40 192,20 194,90 193,40 190,70 192,40 194,40 193,90 192,90
25–30+33 Verkstadsindustri 181,30 184,90 180,40 182,70 186,80 188,30 187,70 187,50 186,30 188,80 188,00 187,20 187,60
D El-, gas- och värmeverk 194,70 193,00 195,90 196,90 199,60 201,10 206,50 204,50 201,90 202,50 204,50 202,80 198,20
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 174,00 172,40 175,10 174,80 179,30 181,30 181,20 182,30 180,40 180,30 181,90 181,70 179,10
F Byggindustri 193,60 192,50 193,60 193,90 195,10 198,30 201,60 200,70 198,40 200,20 200,40 199,40 197,50
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 171,10 167,80 171,30 172,90 175,50 179,60 180,80 181,70 178,40 178,60 180,30 179,90 175,60
H Transport- och magasineringsföretag 171,10 170,70 170,60 170,30 173,20 174,10 176,90 178,00 175,90 176,00 176,60 177,40 176,50
I Hotell och restauranger 144,80 145,10 147,40 148,60 150,50 152,30 153,20 151,90 150,90 152,70 153,00 152,40 149,00
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 162,00 161,60 165,50 168,00 171,50 172,60 173,40 173,00 170,80 171,60 173,10 171,80 168,70
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 174,20 170,10 178,40 178,50 179,70 181,60 180,70 184,50 182,80 182,80 183,40 184,10 180,10
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 163,20 162,30 163,40 164,00 165,30 166,90 165,20 164,70 164,70 165,60 166,20 166,00 166,00
P Utbildningsväsendet 154,20 156,80 154,50 155,10 155,10 155,60 155,00 156,90 156,10 156,20 156,30 156,20 155,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 162,60 158,60 161,00 161,00 162,80 164,00 168,30 169,20 164,70 166,90 170,30 169,40 168,20
R Enheter för kultur, nöje och fritid 152,60 152,50 154,20 155,30 156,90 156,40 155,50 158,90 157,40 159,70 161,70 159,90 153,60
S Andra serviceföretag 152,70 152,40 154,90 155,30 157,50 157,50 158,90 158,70 156,50 158,80 160,00 159,10 156,40

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30