Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med september 2021 till och med september 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 177,40 179,70 180,30 180,40 182,50 182,80 180,80 183,60 185,40 185,90 184,00 179,30 181,60
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 261,50 260,90 262,60 263,20 278,60 274,40 263,30 264,50 283,00 270,80 282,00 270,60 264,50
C Tillverkningsindustri 188,60 190,60 190,70 190,70 193,20 192,70 190,80 196,60 198,00 198,20 197,60 195,10 193,80
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 190,20 192,10 192,20 192,30 195,10 194,60 192,30 198,10 199,80 199,90 199,60 196,90 195,30
25–30+33 Verkstadsindustri 185,60 188,10 187,50 187,50 189,80 189,70 188,50 195,00 194,10 194,90 194,50 191,60 191,90
D El-, gas- och värmeverk 196,20 198,90 203,40 201,30 203,10 202,90 199,70 203,60 208,00 202,20 200,30 195,30 199,10
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 178,70 180,30 180,80 181,20 182,60 183,70 181,80 185,50 186,60 186,00 185,80 182,30 183,40
F Byggindustri 198,20 199,20 199,40 200,70 201,50 201,30 199,80 200,50 203,00 205,50 205,10 202,80 204,70
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 175,60 177,10 178,60 177,80 179,70 181,50 178,00 182,00 185,20 185,60 180,70 179,00 178,50
H Transport- och magasineringsföretag 175,90 176,20 177,10 176,90 178,80 177,70 176,40 177,90 180,20 179,30 180,30 177,30 177,40
I Hotell och restauranger 148,40 150,30 150,80 151,60 153,90 153,70 152,30 155,00 156,20 157,30 155,10 152,70 154,40
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 170,00 171,40 173,10 173,40 174,20 175,30 175,10 178,50 175,40 175,00 171,20 168,30 172,10
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 184,50 186,00 186,00 186,20 185,30 188,10 187,60 187,30 190,50 192,60 192,40 188,00 189,30
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,70 165,70 166,00 166,30 171,00 169,20 169,10 169,00 170,70 172,10 172,10 170,30 170,70
P Utbildningsväsendet 156,10 157,30 156,00 157,50 157,60 156,20 155,70 155,80 156,50 157,70 159,10 159,40 157,60
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 164,50 165,80 168,20 166,90 173,80 174,10 168,70 169,00 173,50 173,60 172,90 167,60 169,40
R Enheter för kultur, nöje och fritid 153,80 155,90 157,50 157,40 156,90 161,50 156,90 160,30 160,00 160,20 154,30 154,40 158,80
S Andra serviceföretag 157,50 159,10 160,20 160,40 164,80 163,00 161,50 165,40 164,70 163,10 162,70 157,70 160,30

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00