Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2019 till och med oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 173,90 174,70 176,10 176,60 175,50 175,00 176,10 177,90 177,60 174,40 170,70 174,10 175,40
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 245,50 247,50 251,10 270,70 256,10 251,30 251,00 266,20 264,20 260,30 250,30 251,40 249,20
C Tillverkningsindustri 183,90 184,90 187,00 188,30 186,00 185,30 186,60 188,70 187,40 184,70 184,90 183,40 184,80
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 185,00 186,10 188,30 190,00 187,40 186,50 187,90 190,40 189,10 186,30 186,40 184,80 186,10
25–30+33 Verkstadsindustri 180,90 182,80 184,70 184,50 183,10 182,60 183,90 184,10 182,60 181,10 184,60 180,20 182,30
D El-, gas- och värmeverk 197,30 197,70 198,70 200,90 198,80 197,40 197,30 198,20 195,50 193,20 190,70 193,80 195,10
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 175,80 176,20 177,00 176,70 175,10 174,70 174,40 175,30 174,50 173,40 171,60 174,30 174,00
F Byggindustri 191,80 192,80 194,30 194,40 193,90 193,00 193,90 194,20 195,80 193,40 192,10 193,50 193,60
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 171,60 172,00 175,10 176,20 174,30 172,90 173,10 175,20 175,70 170,90 167,80 171,20 172,60
H Transport- och magasineringsföretag 169,90 170,30 172,40 172,70 171,30 170,20 170,80 172,40 171,70 170,70 170,30 170,10 170,20
I Hotell och restauranger 147,40 148,00 148,80 147,90 147,40 147,80 148,90 149,70 146,50 144,70 145,10 147,40 148,60
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 163,80 164,40 165,60 169,10 168,50 167,60 167,30 165,80 164,80 161,80 161,20 165,10 167,50
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 176,70 176,60 179,20 175,50 175,10 173,20 175,00 175,70 176,20 173,80 169,50 178,20 177,50
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 162,40 163,40 164,00 165,00 164,20 162,80 164,10 165,00 164,30 163,20 160,40 163,40 164,00
P Utbildningsväsendet 152,10 153,10 153,60 155,20 154,20 152,80 153,10 153,80 154,40 153,90 156,40 154,00 154,10
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 160,20 161,70 165,30 167,00 163,40 163,50 160,80 165,40 165,70 162,30 158,30 160,70 160,90
R Enheter för kultur, nöje och fritid 152,10 153,90 150,20 152,90 156,60 155,70 158,30 159,80 158,20 152,80 152,60 154,30 155,70
S Andra serviceföretag 152,30 152,60 153,90 157,90 156,30 155,40 156,80 154,60 154,60 152,90 152,30 154,90 155,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30