Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med februari 2021 till och med februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Feb[1] Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
B–S exkl. O Totalt 182,20 180,00 181,20 182,10 181,40 178,80 174,30 177,40 179,60 180,30 180,40 182,80 182,90
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 268,70 259,30 257,70 273,80 272,20 271,20 265,50 261,50 260,90 262,60 263,20 278,80 274,40
C Tillverkningsindustri 191,70 189,30 191,00 192,50 192,00 191,10 189,50 188,60 190,60 190,70 190,70 193,10 192,60
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 193,50 190,70 192,40 194,40 193,80 193,00 191,40 190,20 192,10 192,20 192,30 195,00 194,50
25–30+33 Verkstadsindustri 187,50 186,30 188,80 187,90 187,00 187,70 185,80 185,60 188,10 187,50 187,50 189,70 189,50
D El-, gas- och värmeverk 201,40 201,00 201,60 203,50 201,60 198,60 193,60 197,70 198,90 203,70 201,30 203,60 202,00
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 182,10 180,30 180,20 181,70 181,60 179,30 176,70 178,70 180,30 180,70 181,20 182,50 183,60
F Byggindustri 200,50 198,00 199,90 200,00 199,00 197,10 195,00 198,20 199,20 199,40 200,70 202,30 201,60
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 181,40 177,70 178,10 179,90 179,60 175,10 173,50 175,60 177,10 178,60 177,90 180,20 182,10
H Transport- och magasineringsföretag 178,00 176,00 176,00 176,60 177,40 176,50 175,40 175,80 176,10 176,90 176,80 178,60 177,20
I Hotell och restauranger 151,10 150,00 151,60 151,40 151,00 148,10 147,70 148,80 150,60 151,00 152,00 154,60 153,50
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 173,10 170,90 170,40 171,80 170,60 167,20 164,60 169,80 171,40 173,10 173,20 173,80 174,50
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 184,40 182,80 182,80 183,60 184,20 180,30 177,60 180,10 182,60 182,50 182,50 185,10 187,80
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,90 164,90 165,70 166,40 166,00 166,00 162,90 164,60 165,60 165,90 166,20 171,30 169,30
P Utbildningsväsendet 155,40 155,70 156,40 156,80 156,90 157,30 158,00 156,10 157,30 156,00 157,50 156,90 155,40
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 169,00 164,70 166,90 170,60 169,70 168,50 163,20 164,50 165,80 168,30 167,00 174,60 174,40
R Enheter för kultur, nöje och fritid 158,90 157,30 159,30 161,90 159,60 154,90 149,50 153,90 156,10 157,60 157,20 155,90 159,40
S Andra serviceföretag 159,90 157,60 160,00 161,00 159,50 157,40 154,70 157,50 159,10 160,40 160,50 165,10 163,70

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30