Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från oktober
2019,
procent
Procentuell
andel
övertid,
oktober
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från oktober
2019,
procent
            2019 2020        
B-S exkl. O Totalt 175,39 ± 0,79 0,9 1,9 1,7 177,33 ± 0,82 0,7
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 249,21 ± 2,54 1,5 5,0 5,3 253,60 ± 2,63 1,7
C Tillverkningsindustri 184,81 ± 0,98 0,5 2,8 2,5 187,60 ± 1,03 0,3
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,06 ± 0,97 0,6 2,9 2,6 188,87 ± 1,02 0,4
25–30+33 Verkstadsindustri 182,30 ± 1,43 0,8 3,1 2,7 185,20 ± 1,52 0,5
D El-, gas- och värmeverk 195,09 ± 5,57 ‑1,1 2,7 2,6 200,71 ± 5,86 ‑1,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 173,97 ± 2,77 ‑1,0 3,4 2,9 177,65 ± 2,18 ‑1,4
F Byggindustri 193,59 ± 1,99 1,0 1,8 1,8 195,89 ± 2,08 0,9
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,61 ± 2,53 0,6 1,1 0,9 173,76 ± 2,59 0,6
H Transport- och magasineringsföretag 170,16 ± 2,18 0,2 3,4 2,6 173,02 ± 2,30 ‑0,4
I Hotell och restauranger 148,58 ± 2,19 0,8 0,5 0,3 148,75 ± 2,18 0,6
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 167,53 ± 3,27 2,3 0,7 0,5 168,37 ± 3,25 2,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 177,50 ± 10,60 0,4 1,8 2,4 179,88 ± 10,57 0,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 163,96 ± 2,64 1,0 2,9 2,1 166,23 ± 2,71 0,4
P Utbildningsväsendet 154,11 ± 5,89 1,3 0,1 0,1 154,28 ± 5,88 1,4
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 160,87 ± 2,11 0,4 0,6 0,5 161,67 ± 2,13 0,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 155,66 ± 3,40 2,3 0,8 0,3 156,03 ± 3,41 2,1
S Andra serviceföretag 155,20 ± 2,41 1,9 0,6 0,7 155,78 ± 2,40 1,9

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30