Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, september 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från september
2021,
procent
Procentuell
andel
övertid,
september
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från september
2021,
procent
            2021 2022        
B-S exkl. O Totalt 181,62 ± 0,86 2,4 1,7 1,8 183,89 ± 0,87 2,4
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 264,51 ± 3,15 1,2 4,8 5,3 269,28 ± 3,00 1,4
C Tillverkningsindustri 193,78 ± 1,18 2,8 2,7 2,6 196,76 ± 1,23 2,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 195,32 ± 1,17 2,7 2,7 2,7 198,34 ± 1,22 2,6
25–30+33 Verkstadsindustri 191,94 ± 1,80 3,4 2,7 2,8 195,08 ± 1,90 3,4
D El-, gas- och värmeverk 199,12 ± 7,34 1,5 2,5 2,6 205,04 ± 7,91 1,5
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 183,35 ± 2,13 2,6 3,7 4,1 188,23 ± 2,42 2,5
F Byggindustri 204,71 ± 2,67 3,3 1,6 1,5 207,16 ± 2,67 3,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 178,51 ± 2,08 1,7 0,8 1,0 179,73 ± 2,17 1,8
H Transport- och magasineringsföretag 177,39 ± 2,26 0,9 3,1 3,9 182,37 ± 2,27 1,7
I Hotell och restauranger 154,39 ± 1,68 4,0 0,3 0,2 154,61 ± 1,68 3,9
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. ..     .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. ..     .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 172,06 ± 3,86 1,2 1,0 0,9 173,51 ± 3,87 1,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 189,27 ± 8,74 2,6 1,0 1,3 192,11 ± 9,11 3,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 170,68 ± 3,89 3,7 2,5 2,1 173,10 ± 3,91 3,4
P Utbildningsväsendet 157,60 ± 4,69 0,9 0,3 0,6 158,30 ± 4,76 1,1
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 169,41 ± 2,04 3,0 0,9 0,9 171,23 ± 2,06 3,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 158,80 ± 3,55 3,2 0,4 0,4 159,24 ± 3,54 3,2
S Andra serviceföretag 160,28 ± 3,76 1,8 1,2 1,0 161,11 ± 3,76 1,7

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00