Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från juli
2020,
procent
Procentuell
andel
övertid,
juli
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från juli
2020,
procent
            2020 2021        
B-S exkl. O Totalt 178,99 ± 1,01 2,5 1,6 1,8 181,14 ± 1,03 2,7
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 271,91 ± 2,69 4,2 4,4 4,1 275,74 ± 2,75 4,0
C Tillverkningsindustri 191,02 ± 1,56 3,3 2,3 3,0 194,45 ± 1,61 3,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 192,92 ± 1,53 3,4 2,3 3,0 196,36 ± 1,58 3,8
25–30+33 Verkstadsindustri 187,63 ± 2,80 3,5 2,2 3,0 191,18 ± 2,89 4,1
D El-, gas- och värmeverk 198,21 ± 7,14 1,8 2,2 2,8 204,41 ± 7,45 2,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 179,14 ± 2,08 3,0 4,2 4,7 184,96 ± 2,52 3,2
F Byggindustri 197,48 ± 2,30 2,0 1,5 1,4 199,46 ± 2,34 2,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 175,57 ± 3,44 2,6 0,8 0,7 176,41 ± 3,45 2,5
H Transport- och magasineringsföretag 176,47 ± 2,12 3,1 3,1 3,3 180,08 ± 2,25 3,3
I Hotell och restauranger 149,05 ± 1,77 2,9 0,2 0,2 149,24 ± 1,76 3,0
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 168,67 ± 3,68 4,1 0,6 0,9 170,11 ± 3,48 4,4
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 180,09 ± 8,30 3,4 1,5 1,3 182,38 ± 9,07 3,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 165,96 ± 3,01 1,7 2,2 2,6 169,05 ± 3,28 2,1
P Utbildningsväsendet 155,94 ± 4,55 1,1 0,1 0,3 156,44 ± 4,61 1,4
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 168,24 ± 3,15 3,5 0,5 0,8 169,34 ± 3,20 3,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 153,55 ± 4,12 0,6 0,7 0,5 153,96 ± 4,03 0,5
S Andra serviceföretag 156,39 ± 2,61 2,4 0,5 0,8 157,01 ± 2,62 2,6

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30