Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor

Inklusive rörliga tillägg, exklusive och inklusive övertidstillägg, samt andel övertid, februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig
timlön,
exkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från februari
2021,
procent
Procentuell
andel
övertid,
februari
Genomsnittlig
timlön,
inkl. övertids-
tillägg
[1]
Förändring
från februari
2021,
procent
            2021 2022        
B-S exkl. O Totalt 182,93 ± 0,94 0,4 1,6 1,9 185,20 ± 0,95 0,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 274,37 ± 2,89 2,1 3,7 4,5 278,65 ± 2,92 2,4
C Tillverkningsindustri 192,58 ± 1,20 0,4 2,7 3,0 195,97 ± 1,26 0,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 194,45 ± 1,19 0,5 2,7 3,0 197,86 ± 1,25 0,7
25–30+33 Verkstadsindustri 189,54 ± 1,85 1,1 2,7 2,9 192,92 ± 1,95 1,1
D El-, gas- och värmeverk 201,95 ± 5,51 0,3 2,9 2,2 206,83 ± 5,83 ‑0,4
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 183,56 ± 2,02 0,8 5,1 4,5 189,27 ± 2,20 0,2
F Byggindustri 201,58 ± 2,84 0,5 1,4 1,3 203,56 ± 2,84 0,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 182,05 ± 2,51 0,3 0,7 0,9 183,22 ± 2,53 0,5
H Transport- och magasineringsföretag 177,23 ± 2,11 ‑0,4 3,0 3,3 180,76 ± 2,23 ‑0,2
I Hotell och restauranger 153,49 ± 2,38 1,6 0,2 0,3 153,69 ± 2,40 1,6
J Informations- och kommunikationsföretag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. ± .. .. .. .. .. ± .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 174,54 ± 4,37 0,8 1,5 1,2 176,59 ± 4,31 0,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 187,76 ± 10,29 1,8 1,3 1,0 189,03 ± 10,32 1,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 169,29 ± 4,26 2,7 1,7 2,2 171,96 ± 4,33 3,0
P Utbildningsväsendet 155,42 ± 4,79 0,0 0,4 0,6 156,11 ± 4,99 0,3
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 174,43 ± 2,86 3,2 0,7 1,4 176,88 ± 2,91 3,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 159,38 ± 3,95 0,3 0,2 0,2 159,59 ± 3,97 0,3
S Andra serviceföretag 163,67 ± 4,83 2,4 0,8 0,9 164,43 ± 4,90 2,3

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga timlönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30