Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med juli 2020 till och med juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Jul[1] Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
B–S exkl. O Totalt 176,50 172,90 176,10 177,70 180,40 182,80 184,20 184,30 182,00 183,40 184,60 184,00 181,10
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 265,10 256,80 256,60 254,50 257,50 262,30 280,50 272,00 262,00 260,50 277,70 276,80 275,70
C Tillverkningsindustri 187,40 187,90 186,30 188,00 192,20 194,00 196,40 194,70 192,20 194,30 196,30 196,00 194,50
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 189,10 189,50 187,70 189,30 193,40 195,40 198,30 196,50 193,70 195,70 198,10 197,90 196,40
25–30+33 Verkstadsindustri 183,70 187,40 182,80 185,50 189,90 191,60 191,20 190,70 189,70 192,40 191,90 191,40 191,20
D El-, gas- och värmeverk 199,70 198,20 201,70 202,10 205,00 206,70 213,50 211,60 206,90 207,20 209,80 208,30 204,40
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 179,30 176,70 178,80 178,60 183,20 185,10 188,60 189,10 185,20 184,90 188,20 188,40 185,00
F Byggindustri 195,40 194,80 195,60 196,30 197,60 200,60 203,40 202,70 200,20 202,20 202,50 201,60 199,50
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,10 168,70 172,30 174,00 176,60 180,80 182,00 182,50 179,10 179,50 181,30 180,80 176,40
H Transport- och magasineringsföretag 174,30 173,80 173,80 173,10 176,00 177,30 180,60 181,10 178,80 178,80 179,80 180,80 180,10
I Hotell och restauranger 144,90 145,20 147,50 148,70 150,60 152,40 153,40 152,10 151,00 152,80 153,20 152,60 149,20
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 162,90 162,40 166,30 168,90 172,50 173,60 175,10 175,20 172,20 172,70 174,00 172,70 170,10
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 176,00 173,00 180,60 180,90 182,40 184,20 182,60 186,20 184,90 184,80 185,10 185,80 182,40
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 165,60 164,20 165,50 166,30 167,60 169,30 167,30 166,80 166,80 167,50 168,60 168,60 169,10
P Utbildningsväsendet 154,30 156,90 154,60 155,30 156,30 155,90 155,30 157,20 156,50 157,10 157,70 156,40 156,40
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 163,30 159,70 162,00 161,80 163,60 165,10 169,70 170,30 165,70 168,10 171,70 170,90 169,30
R Enheter för kultur, nöje och fritid 153,20 153,30 154,90 155,60 157,50 156,80 155,80 159,10 157,50 159,90 162,10 161,00 154,00
S Andra serviceföretag 153,10 152,80 155,50 155,90 158,30 158,30 159,80 159,60 157,00 159,30 160,60 159,80 157,00

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30