Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med februari 2021 till och med februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Feb[1] Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
B–S exkl. O Totalt 184,10 181,80 183,20 184,40 183,70 180,90 176,40 179,50 181,80 182,60 182,70 185,10 185,20
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 272,00 262,00 260,50 277,80 276,80 275,10 269,90 265,70 265,00 266,30 266,90 284,60 278,60
C Tillverkningsindustri 194,80 192,20 194,30 196,20 195,90 194,60 193,40 191,70 193,90 194,30 194,00 196,40 196,00
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 196,60 193,70 195,70 198,00 197,80 196,50 195,30 193,30 195,40 195,80 195,60 198,40 197,90
25–30+33 Verkstadsindustri 190,80 189,70 192,50 191,70 191,30 191,30 190,30 188,70 191,50 191,30 190,80 192,70 192,90
D El-, gas- och värmeverk 207,60 206,00 206,20 209,00 207,00 205,10 199,90 203,60 203,20 209,20 207,60 209,40 206,80
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 188,90 185,10 184,80 188,10 188,30 185,10 182,70 183,50 185,10 185,70 185,20 188,60 189,30
F Byggindustri 202,50 199,80 201,90 202,10 201,20 199,10 197,40 200,60 201,50 202,00 203,10 204,50 203,60
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 182,20 178,50 179,00 180,90 180,50 175,90 174,40 176,50 178,10 179,60 178,90 181,40 183,20
H Transport- och magasineringsföretag 181,10 178,90 178,80 179,90 180,80 180,10 178,70 179,20 179,30 180,00 180,20 182,70 180,80
I Hotell och restauranger 151,20 150,20 151,80 151,60 151,20 148,30 148,00 149,10 150,80 151,30 152,30 155,00 153,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 175,40 172,30 171,50 172,70 171,60 168,70 165,90 171,30 172,50 174,20 174,90 176,80 176,60
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 186,10 184,80 184,80 185,20 185,80 182,50 179,60 181,50 184,10 183,80 185,80 186,50 189,00
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 166,90 167,00 167,60 168,80 168,60 169,10 165,40 167,30 168,50 168,90 169,30 174,00 172,00
P Utbildningsväsendet 155,70 156,10 157,20 158,20 157,10 157,90 158,30 156,60 157,90 156,40 158,00 157,60 156,10
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 170,20 165,60 168,10 171,90 171,20 169,70 164,60 166,00 167,00 169,60 168,50 176,40 176,90
R Enheter för kultur, nöje och fritid 159,10 157,50 159,50 162,30 160,70 155,30 150,20 154,40 156,50 158,00 157,50 156,20 159,60
S Andra serviceföretag 160,80 158,10 160,50 161,60 160,10 158,00 155,80 158,40 159,70 161,20 161,50 166,20 164,40

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30