Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med september 2021 till och med september 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 179,50 181,80 182,60 182,60 184,80 185,10 182,70 185,60 187,90 188,40 186,60 181,80 183,90
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 265,70 265,00 266,30 266,90 284,40 278,70 267,20 268,50 288,70 276,00 287,70 276,70 269,30
C Tillverkningsindustri 191,70 193,80 194,30 194,00 196,50 196,10 193,90 199,60 202,00 202,10 201,70 198,90 196,80
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 193,30 195,30 195,80 195,60 198,50 198,00 195,40 201,10 203,90 203,70 203,70 200,70 198,30
25–30+33 Verkstadsindustri 188,70 191,50 191,40 190,80 192,80 193,10 191,50 198,20 198,50 199,00 198,60 195,60 195,10
D El-, gas- och värmeverk 202,00 203,20 208,80 207,60 208,70 208,20 203,70 207,90 214,20 208,60 207,40 200,70 205,00
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 183,60 185,20 185,70 185,30 188,70 189,50 186,30 190,20 192,90 191,90 192,00 187,90 188,20
F Byggindustri 200,60 201,50 202,10 203,10 203,60 203,30 201,90 202,60 205,70 208,10 207,90 205,70 207,20
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 176,50 178,10 179,60 178,90 180,90 182,60 179,00 183,10 186,50 186,90 182,10 180,30 179,70
H Transport- och magasineringsföretag 179,40 179,40 180,10 180,30 182,90 181,20 179,30 180,90 184,20 183,70 185,00 182,00 182,40
I Hotell och restauranger 148,70 150,50 151,10 151,90 154,20 153,90 152,40 155,10 156,50 157,60 155,30 153,10 154,60
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 171,50 172,50 174,30 175,10 177,20 177,40 176,60 179,60 176,80 176,30 172,80 169,80 173,50
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 185,80 187,50 187,20 189,60 186,60 189,40 188,80 189,10 191,90 193,90 193,40 189,70 192,10
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 167,40 168,60 169,00 169,40 173,70 171,80 171,10 171,20 173,10 174,80 174,80 172,80 173,10
P Utbildningsväsendet 156,60 157,90 156,40 158,10 158,30 156,90 156,90 156,30 157,00 158,30 159,70 159,80 158,30
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 166,00 167,00 169,50 168,40 175,60 176,50 170,20 170,30 174,80 174,90 174,50 169,60 171,20
R Enheter för kultur, nöje och fritid 154,30 156,40 157,80 157,70 157,20 161,80 157,10 160,60 160,40 160,60 154,70 154,80 159,20
S Andra serviceföretag 158,40 159,70 161,00 161,40 165,80 163,70 162,20 166,00 165,70 164,00 163,80 158,60 161,10

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00