Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2019 till och med oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 176,10 176,80 178,30 178,50 177,20 176,80 178,00 179,70 179,40 176,20 172,50 175,90 177,30
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 249,50 251,40 254,80 276,50 259,70 255,10 255,00 271,80 268,90 264,40 255,30 255,70 253,60
C Tillverkningsindustri 187,00 187,90 190,20 191,20 188,70 188,00 189,30 191,20 189,90 187,20 187,70 186,00 187,60
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 188,10 189,10 191,50 192,90 190,10 189,30 190,70 193,00 191,70 188,90 189,20 187,40 188,90
25–30+33 Verkstadsindustri 184,30 186,20 188,00 187,10 186,00 185,40 186,40 186,20 184,50 183,50 187,10 182,70 185,20
D El-, gas- och värmeverk 203,80 203,70 205,80 207,40 203,50 202,60 201,90 204,10 201,00 198,20 195,80 199,60 200,70
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 180,20 180,80 182,30 184,90 180,50 178,70 178,60 180,90 179,90 178,60 175,90 177,90 177,70
F Byggindustri 194,10 195,20 196,50 196,30 195,30 194,60 195,70 196,00 197,80 195,30 194,50 195,40 195,90
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,70 173,00 176,10 177,10 175,00 173,60 174,00 176,10 176,60 171,90 168,70 172,30 173,80
H Transport- och magasineringsföretag 173,70 173,80 175,90 176,30 174,30 172,90 174,00 175,70 174,60 173,90 173,20 173,30 173,00
I Hotell och restauranger 147,80 148,30 149,00 148,20 147,70 148,00 148,90 149,80 146,60 144,80 145,20 147,60 148,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,70 165,40 166,80 170,60 169,30 168,60 168,10 166,80 165,70 162,70 162,10 166,00 168,40
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 178,80 178,00 181,90 177,50 176,70 174,60 177,00 177,90 178,00 175,50 172,40 180,40 179,90
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 165,60 166,30 167,00 167,50 166,40 165,10 166,60 167,60 167,30 165,50 162,30 165,50 166,20
P Utbildningsväsendet 152,20 153,20 153,70 155,30 154,40 153,10 153,20 153,90 155,50 154,00 156,50 154,10 154,30
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 161,30 162,70 166,40 167,90 164,30 164,90 162,20 166,80 166,60 163,10 159,30 161,70 161,70
R Enheter för kultur, nöje och fritid 152,80 154,50 150,60 153,00 156,90 155,90 158,60 160,20 158,80 153,30 153,40 155,00 156,00
S Andra serviceföretag 152,80 153,10 154,90 159,00 157,00 156,10 157,40 155,10 155,10 153,30 152,80 155,50 155,80

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30