Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2021 till och med oktober 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 181,90 182,60 182,60 184,80 185,10 182,70 185,60 187,90 188,40 186,60 181,80 183,90 187,00
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 265,00 266,30 266,90 284,40 278,70 267,20 268,50 288,70 276,00 287,70 276,50 269,60 269,60
C Tillverkningsindustri 193,80 194,30 194,00 196,50 196,10 193,90 199,70 202,10 202,10 201,70 198,90 196,80 199,90
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 195,30 195,80 195,60 198,50 198,00 195,40 201,20 203,90 203,80 203,70 200,80 198,40 201,40
25–30+33 Verkstadsindustri 191,50 191,40 190,80 192,80 193,10 191,60 198,30 198,60 199,10 198,70 195,80 195,10 198,90
D El-, gas- och värmeverk 203,20 208,80 207,60 209,10 208,30 204,00 208,40 214,80 209,30 207,90 201,30 205,70 207,90
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 185,20 185,70 185,30 188,70 189,60 186,30 190,20 193,00 191,90 192,00 188,00 188,30 189,80
F Byggindustri 201,50 202,10 203,10 203,60 203,30 201,90 202,60 205,70 208,30 208,10 205,90 207,30 207,80
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 178,10 179,60 178,90 180,90 182,60 179,00 183,10 186,50 186,90 182,10 180,30 179,70 183,80
H Transport- och magasineringsföretag 179,40 180,10 180,30 182,90 181,20 179,30 180,90 184,20 183,70 185,00 182,00 182,40 182,80
I Hotell och restauranger 150,50 151,10 151,90 154,30 154,00 152,60 155,40 156,80 157,70 155,60 153,20 154,70 157,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 172,50 174,30 175,10 177,20 177,50 176,70 179,80 176,80 176,50 172,90 169,80 173,50 175,70
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 187,50 187,20 189,60 186,60 189,40 188,80 189,10 191,90 193,90 193,40 189,70 192,20 194,50
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 168,60 169,00 169,40 173,70 171,80 171,20 171,30 173,20 174,80 174,80 172,70 173,20 174,50
P Utbildningsväsendet 157,90 156,40 158,10 158,20 157,10 156,90 156,40 157,20 158,50 159,70 160,00 158,80 159,60
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 167,90 169,50 168,40 175,60 176,50 170,20 170,30 174,80 174,80 174,50 169,60 171,30 173,30
R Enheter för kultur, nöje och fritid 156,40 157,80 157,70 157,20 161,80 157,10 160,60 160,40 160,60 154,60 154,70 159,20 160,20
S Andra serviceföretag 159,70 161,00 161,40 165,80 163,70 162,20 166,20 165,90 164,20 164,10 158,80 161,40 163,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00