Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med februari 2021 till och med februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Feb[1] Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
B–S exkl. O Totalt 43 000 43 060 43 230 43 330 43 300 43 270 43 200 43 430 43 540 43 590 43 590 43 730 43 850
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 700 46 150 46 020 45 910 45 400 45 460 45 570 46 080 46 510 46 750 46 520 46 900 47 030
C Tillverkningsindustri 46 710 46 780 46 980 47 090 47 060 46 930 46 980 47 110 47 180 47 260 47 230 47 580 47 610
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 46 700 46 770 46 960 47 080 47 040 46 910 46 950 47 090 47 170 47 250 47 220 47 570 47 600
25–30+33 Verkstadsindustri 47 260 47 360 47 620 47 740 47 800 47 690 47 710 47 790 47 820 47 880 47 800 48 240 48 290
D El-, gas- och värmeverk 43 420 43 660 44 010 44 320 44 080 44 140 44 210 44 430 44 600 44 660 44 730 44 780 44 810
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 42 610 42 760 43 070 43 110 43 000 42 740 42 830 43 100 43 120 43 130 43 160 43 130 43 080
F Byggindustri 44 620 44 870 45 070 45 250 45 260 45 220 45 280 45 250 45 320 45 270 45 410 45 430 45 460
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 630 41 580 41 700 41 750 41 680 41 630 41 510 41 800 41 870 41 900 41 920 41 240 41 540
H Transport- och magasineringsföretag 36 010 36 140 36 260 36 480 36 250 36 010 35 740 35 970 36 230 36 320 36 340 36 100 36 330
I Hotell och restauranger 37 400 37 570 37 850 37 940 37 860 37 850 37 920 37 960 38 030 38 010 38 070 37 920 37 690
J Informations- och kommunikationsföretag 47 220 47 370 47 650 47 870 47 780 47 820 47 870 48 070 48 200 48 240 48 260 48 370 48 520
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 360 52 520 52 700 52 740 52 710 52 640 52 530 52 700 52 910 52 810 52 790 53 370 53 370
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 550 41 360 41 600 41 770 41 770 41 600 41 640 42 080 42 020 41 930 41 780 41 470 41 800
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 270 45 310 45 530 45 510 45 610 45 600 45 500 45 840 46 050 46 190 46 110 47 080 47 070
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 460 34 350 34 410 34 320 34 400 34 230 34 460 34 570 34 540 34 530 34 520 34 810 34 970
P Utbildningsväsendet 35 360 35 400 35 550 35 590 35 650 35 720 35 530 35 980 36 050 36 110 36 180 36 050 36 140
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 350 38 370 38 650 38 730 38 760 38 900 38 690 38 830 38 850 39 090 39 070 39 310 39 400
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 760 35 740 35 890 35 990 35 700 35 800 35 660 35 690 35 740 35 960 35 930 35 590 35 710
S Andra serviceföretag 38 940 38 910 38 900 38 940 38 880 38 800 38 780 38 850 38 930 38 890 39 120 39 220 39 420

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30