Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med september 2021 till och med september 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 43 420 43 530 43 580 43 590 43 800 43 930 44 020 44 400 44 640 44 650 44 620 44 520 44 690
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 080 46 550 46 790 46 560 46 890 47 110 47 140 47 670 48 080 47 810 47 540 47 620 47 680
C Tillverkningsindustri 47 140 47 190 47 280 47 240 47 580 47 620 47 620 48 380 48 500 48 510 48 430 48 380 48 650
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 130 47 180 47 270 47 230 47 570 47 610 47 620 48 360 48 490 48 500 48 420 48 370 48 640
25–30+33 Verkstadsindustri 47 820 47 850 47 920 47 830 48 220 48 300 48 250 48 940 49 090 49 120 49 050 49 010 49 310
D El-, gas- och värmeverk 44 440 44 610 44 670 44 740 44 940 44 970 45 040 45 750 45 830 45 530 45 470 45 600 45 880
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 100 43 120 43 140 43 170 43 180 43 200 43 290 43 920 44 000 43 820 43 900 44 040 44 260
F Byggindustri 45 260 45 330 45 240 45 380 45 470 45 540 45 660 46 060 46 460 46 510 46 460 46 460 46 590
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 730 41 800 41 820 41 840 41 120 41 390 41 240 41 470 41 750 41 670 41 490 41 470 41 790
H Transport- och magasineringsföretag 35 970 36 240 36 340 36 350 36 110 36 330 36 310 36 480 36 860 36 970 36 850 36 740 37 000
I Hotell och restauranger 37 960 38 040 38 030 38 090 37 690 37 330 37 060 37 270 37 250 37 950 37 990 38 060 38 300
J Informations- och kommunikationsföretag 48 110 48 240 48 290 48 320 48 580 48 830 48 870 49 460 49 710 49 580 49 690 49 460 49 590
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 700 52 920 52 820 52 800 53 650 53 640 53 950 54 150 54 440 54 330 54 280 54 020 54 390
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 970 42 020 41 900 41 760 41 610 41 930 41 990 42 630 42 770 42 860 42 760 42 850 43 050
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 850 46 060 46 190 46 120 47 250 47 290 47 500 47 910 48 120 48 120 48 140 48 050 48 060
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 590 34 600 34 590 34 580 34 910 35 060 35 150 35 290 36 030 35 940 35 740 35 650 35 700
P Utbildningsväsendet 35 990 36 060 36 120 36 190 36 070 36 170 36 190 36 220 36 440 36 400 36 560 36 450 36 750
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 830 38 850 39 090 39 070 39 400 39 480 39 820 40 010 39 990 40 440 40 420 40 370 40 450
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 520 35 500 35 700 35 620 35 400 35 570 35 550 35 840 36 050 36 070 36 280 36 180 36 330
S Andra serviceföretag 38 850 38 940 38 900 39 160 39 210 39 400 39 520 39 880 39 970 39 900 39 940 39 650 39 600

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00