Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med juli 2020 till och med juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Jul[1] Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
B–S exkl. O Totalt 42 010 42 020 42 220 42 350 42 650 42 740 42 920 43 030 43 080 43 260 43 350 43 310 43 270
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 950 44 960 45 210 45 880 45 630 45 670 45 550 45 700 46 150 46 010 45 900 45 390 45 400
C Tillverkningsindustri 45 600 45 770 45 870 46 050 46 590 46 590 46 610 46 710 46 770 46 960 47 080 47 040 46 890
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 600 45 760 45 860 46 050 46 580 46 570 46 590 46 690 46 760 46 950 47 060 47 010 46 860
25–30+33 Verkstadsindustri 46 100 46 390 46 490 46 640 47 150 47 130 47 210 47 250 47 350 47 600 47 710 47 780 47 650
D El-, gas- och värmeverk 42 300 42 260 42 620 42 770 43 020 43 100 43 460 43 390 43 630 43 930 44 240 43 990 44 020
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 550 40 800 40 680 40 930 41 180 41 490 42 550 42 610 42 760 43 070 43 100 42 990 42 730
F Byggindustri 43 670 43 660 43 730 43 610 43 920 44 060 45 070 45 050 45 300 45 760 45 650 45 750 45 730
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 170 40 190 40 430 40 540 40 730 40 980 41 190 41 610 41 560 41 670 41 720 41 630 41 590
H Transport- och magasineringsföretag 35 280 35 070 35 520 35 510 35 550 35 800 36 130 36 220 36 350 36 450 36 670 36 370 36 110
I Hotell och restauranger 36 690 36 810 37 200 37 190 37 230 37 210 37 960 37 630 37 520 37 720 37 830 37 770 37 790
J Informations- och kommunikationsföretag 46 160 46 210 46 340 46 520 46 990 47 100 47 080 47 220 47 360 47 650 47 870 47 750 47 780
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 590 50 540 51 020 51 430 51 630 51 620 52 400 52 420 52 540 52 720 52 760 52 730 52 660
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 880 40 840 41 020 41 040 41 550 41 700 41 410 41 470 41 310 41 630 41 760 41 750 41 490
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 260 44 340 44 430 44 550 44 870 44 940 45 070 45 260 45 300 45 500 45 470 45 570 45 570
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 740 33 950 33 930 34 000 34 060 34 300 34 820 34 480 34 390 34 410 34 420 34 480 34 410
P Utbildningsväsendet 34 470 34 430 34 810 34 770 34 880 34 820 35 250 35 350 35 370 35 520 35 560 35 610 35 680
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 230 37 980 38 330 38 550 38 650 38 540 38 160 38 280 38 320 38 560 38 680 38 690 38 810
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 540 35 700 35 600 35 580 35 820 35 810 35 800 35 830 35 770 35 910 36 020 35 670 35 780
S Andra serviceföretag 37 490 37 510 37 660 37 730 38 300 38 570 38 990 38 960 38 930 38 900 38 940 38 880 38 780

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30