Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2019 till och med oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 41 380 41 440 41 470 41 790 41 840 41 890 41 890 41 940 41 950 41 980 41 980 42 160 42 260
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 230 45 590 45 440 45 430 45 550 45 540 45 430 45 520 45 280 44 740 44 740 44 990 45 370
C Tillverkningsindustri 45 520 45 610 45 610 45 580 45 650 45 680 45 620 45 490 45 470 45 530 45 690 45 770 45 910
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 520 45 610 45 610 45 580 45 650 45 680 45 620 45 490 45 460 45 520 45 670 45 760 45 900
25–30+33 Verkstadsindustri 46 000 46 120 46 140 46 170 46 240 46 270 46 150 45 960 45 930 46 050 46 330 46 420 46 550
D El-, gas- och värmeverk 42 480 42 510 42 540 42 220 42 250 42 270 42 360 42 400 42 180 42 060 42 020 42 350 42 490
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 950 40 970 41 050 40 900 40 790 40 990 40 890 40 610 40 600 40 300 40 540 40 350 40 570
F Byggindustri 43 610 43 640 43 470 43 630 43 460 43 370 43 640 43 780 43 700 43 580 43 600 43 680 43 470
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 39 540 39 460 39 500 40 030 40 050 40 140 40 040 40 100 40 130 40 150 40 160 40 410 40 510
H Transport- och magasineringsföretag 35 120 35 250 35 290 35 440 35 420 35 470 35 390 35 420 35 480 35 250 35 030 35 500 35 470
I Hotell och restauranger 36 640 36 650 36 670 36 630 36 430 36 360 36 140 36 470 36 630 36 770 36 880 37 300 37 200
J Informations- och kommunikationsföretag 45 230 45 290 45 400 45 690 45 840 45 880 45 960 46 170 46 040 46 140 46 150 46 220 46 370
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 49 600 49 640 49 570 50 780 50 970 50 960 50 860 50 820 50 740 50 590 50 490 51 080 51 360
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 310 40 620 40 420 40 450 40 300 40 670 40 790 40 890 40 990 40 900 40 650 40 830 40 840
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 900 43 020 43 110 44 190 44 130 44 220 44 290 44 130 44 190 44 290 44 350 44 370 44 440
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 020 34 000 34 260 33 750 33 740 33 680 33 640 33 750 33 820 34 000 34 190 34 180 34 290
P Utbildningsväsendet 33 790 33 780 33 570 33 780 34 070 34 140 34 170 34 360 34 260 34 430 34 400 34 630 34 590
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 380 37 650 37 550 37 700 37 870 37 900 37 880 37 930 38 050 38 020 37 750 38 100 38 400
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 460 34 660 34 650 35 110 34 880 34 980 35 050 35 220 35 330 35 670 35 800 35 750 35 630
S Andra serviceföretag 37 200 37 260 37 470 37 630 37 600 37 520 37 450 37 540 37 510 37 450 37 460 37 600 37 660

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30