Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med november 2021 till och med november 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Nov[1] Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov
B–S exkl. O Totalt 43 580 43 590 43 800 43 940 44 030 44 420 44 670 44 680 44 650 44 550 44 760 45 000 45 080
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 790 46 560 46 890 47 110 47 140 47 790 48 200 47 930 47 660 47 580 47 820 47 820 47 880
C Tillverkningsindustri 47 280 47 240 47 580 47 630 47 630 48 400 48 520 48 530 48 460 48 410 48 700 48 830 48 900
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 270 47 230 47 570 47 620 47 620 48 390 48 510 48 520 48 450 48 400 48 690 48 810 48 880
25–30+33 Verkstadsindustri 47 920 47 830 48 220 48 300 48 250 48 950 49 110 49 140 49 070 49 030 49 330 49 500 49 600
D El-, gas- och värmeverk 44 670 44 740 44 900 44 940 45 000 45 730 45 810 45 520 45 470 45 580 45 880 46 090 46 100
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 140 43 170 43 220 43 240 43 340 43 970 44 050 43 870 43 950 44 090 44 310 44 100 44 410
F Byggindustri 45 240 45 380 45 490 45 550 45 670 46 080 46 480 46 520 46 470 46 460 46 520 46 620 46 690
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 820 41 840 41 120 41 390 41 240 41 470 41 750 41 680 41 500 41 480 41 930 42 210 42 390
H Transport- och magasineringsföretag 36 340 36 360 36 110 36 330 36 360 36 530 36 910 37 020 36 900 36 810 37 070 37 420 37 620
I Hotell och restauranger 38 030 38 090 37 680 37 330 37 060 37 260 37 240 37 940 38 020 38 090 38 250 38 520 38 650
J Informations- och kommunikationsföretag 48 290 48 320 48 580 48 830 48 870 49 470 49 710 49 590 49 720 49 490 49 660 49 810 49 740
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 820 52 800 53 580 53 580 53 890 54 120 54 410 54 310 54 250 54 000 54 380 54 650 54 830
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 900 41 760 41 930 42 230 42 320 42 940 43 080 43 170 43 070 43 150 43 390 43 420 43 480
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 46 190 46 120 47 270 47 310 47 520 47 930 48 150 48 150 48 170 48 080 48 110 48 430 48 570
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 590 34 580 34 910 35 060 35 150 35 300 36 050 35 960 35 750 35 670 35 710 36 140 36 200
P Utbildningsväsendet 36 120 36 190 36 080 36 180 36 210 36 240 36 470 36 430 36 590 36 480 36 910 36 910 36 980
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 090 39 070 39 400 39 480 39 820 40 070 40 050 40 500 40 490 40 440 40 530 40 860 40 840
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 700 35 620 35 400 35 570 35 550 35 830 36 070 36 130 36 200 36 030 36 200 36 190 36 130
S Andra serviceföretag 38 900 39 160 39 210 39 400 39 520 39 960 40 050 39 980 40 010 39 740 39 720 39 910 39 920

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00