Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från oktober 2019, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från oktober 2019, procent
B–S exkl. O Totalt 42 260 ± 255 2,1 42 956 ± 245 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 369 ± 821 0,3 46 416 ± 808 0,2
C Tillverkningsindustri 45 910 ± 376 0,9 46 133 ± 380 0,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 903 ± 372 0,8 46 137 ± 374 0,6
25–30+33 Verkstadsindustri 46 554 ± 453 1,2 46 735 ± 451 0,9
D El-, gas- och värmeverk 42 487 ± 447 0,0 43 243 ± 451 ‑0,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 567 ± 976 ‑0,9 41 373 ± 766 0,3
F Byggindustri 43 466 ± 1 272 ‑0,3 44 327 ± 960 ‑0,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 508 ± 874 2,5 41 702 ± 849 2,1
H Transport- och magasineringsföretag 35 466 ± 710 1,0 36 335 ± 672 0,8
I Hotell och restauranger 37 202 ± 1 029 1,5 37 638 ± 1 390 2,0
J Informations- och kommunikationsföretag 46 372 ± 645 2,5 47 082 ± 625 2,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 51 363 ± 1 043 3,6 51 834 ± 978 3,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 838 ± 1 427 1,3 43 069 ± 1 137 1,8
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 439 ± 862 3,6 44 912 ± 882 3,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 292 ± 1 305 0,8 35 330 ± 1 258 0,5
P Utbildningsväsendet 34 587 ± 455 2,4 34 720 ± 461 2,4
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 403 ± 1 227 2,7 39 345 ± 1 154 2,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 630 ± 741 3,4 36 153 ± 674 3,6
S Andra serviceföretag 37 662 ± 574 1,3 37 958 ± 572 0,8

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30