Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från februari 2021, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från februari 2021, procent
B–S exkl. O Totalt 43 849 ± 304 2,0 44 799 ± 310 2,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 032 ± 525 2,9 48 426 ± 525 3,1
C Tillverkningsindustri 47 609 ± 574 1,9 47 918 ± 574 1,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 600 ± 564 1,9 47 926 ± 564 1,9
25–30+33 Verkstadsindustri 48 289 ± 768 2,2 48 502 ± 766 2,1
D El-, gas- och värmeverk 44 805 ± 688 3,2 45 629 ± 682 3,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 075 ± 1 207 1,1 43 496 ± 1 174 1,2
F Byggindustri 45 455 ± 1 194 1,9 46 106 ± 1 437 2,2
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 535 ± 984 ‑0,2 43 184 ± 970 0,5
H Transport- och magasineringsföretag 36 328 ± 541 0,9 37 658 ± 433 1,3
I Hotell och restauranger 37 689 ± 1 282 0,8 38 761 ± 2 548 1,5
J Informations- och kommunikationsföretag 48 518 ± 772 2,7 49 727 ± 1 062 3,3
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 365 ± 1 143 1,9 53 979 ± 1 135 2,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 797 ± 1 770 0,6 44 216 ± 1 096 0,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 47 066 ± 1 043 4,0 47 669 ± 1 054 3,9
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 974 ± 1 864 1,5 36 342 ± 1 576 0,9
P Utbildningsväsendet 36 142 ± 586 2,2 36 267 ± 619 2,2
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 400 ± 1 141 2,8 40 826 ± 1 090 3,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 713 ± 543 ‑0,1 36 261 ± 543 0,7
S Andra serviceföretag 39 416 ± 909 1,2 39 960 ± 762 1,4

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30