Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från juli 2020, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från juli 2020, procent
B–S exkl. O Totalt 43 272 ± 284 3,0 44 156 ± 269 3,4
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 397 ± 539 1,0 47 219 ± 564 2,2
C Tillverkningsindustri 46 886 ± 472 2,8 47 195 ± 472 3,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 46 862 ± 465 2,8 47 196 ± 465 2,9
25–30+33 Verkstadsindustri 47 651 ± 566 3,4 47 857 ± 564 3,4
D El-, gas- och värmeverk 44 023 ± 604 4,1 44 699 ± 602 4,0
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 42 725 ± 1 250 5,4 43 035 ± 1 245 4,2
F Byggindustri 45 731 ± 1 425 4,7 46 240 ± 1 388 4,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 587 ± 958 3,5 43 044 ± 876 4,1
H Transport- och magasineringsföretag 36 111 ± 729 2,4 37 220 ± 653 2,6
I Hotell och restauranger 37 788 ± 1 299 3,0 38 250 ± 1 682 2,5
J Informations- och kommunikationsföretag 47 783 ± 637 3,5 48 681 ± 649 3,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 655 ± 1 054 4,1 53 126 ± 1 029 4,0
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 491 ± 1 844 1,5 45 097 ± 1 229 5,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 571 ± 843 3,0 46 263 ± 866 3,4
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 408 ± 1 807 2,0 35 951 ± 1 603 3,7
P Utbildningsväsendet 35 683 ± 594 3,5 35 809 ± 588 3,5
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 813 ± 1 000 1,5 40 008 ± 951 1,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 778 ± 613 0,7 36 270 ± 645 1,4
S Andra serviceföretag 38 780 ± 723 3,4 39 316 ± 680 4,1

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30