Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, september 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från september 2021, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från september 2021, procent
B–S exkl. O Totalt 44 691 ± 316 2,9 45 560 ± 304 3,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 682 ± 527 3,5 48 638 ± 519 3,4
C Tillverkningsindustri 48 652 ± 566 3,2 48 929 ± 568 3,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 48 637 ± 557 3,2 48 924 ± 559 3,2
25–30+33 Verkstadsindustri 49 310 ± 792 3,1 49 509 ± 792 3,2
D El-, gas- och värmeverk 45 881 ± 808 3,2 46 491 ± 782 3,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 44 256 ± 1 252 2,7 44 627 ± 1 217 2,7
F Byggindustri 46 585 ± 1 082 2,9 47 021 ± 1 100 3,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 792 ± 945 0,2 43 439 ± 894 1,1
H Transport- och magasineringsföretag 36 999 ± 423 2,9 38 022 ± 423 3,1
I Hotell och restauranger 38 295 ± 890 0,9 39 164 ± 1 678 1,7
J Informations- och kommunikationsföretag 49 592 ± 906 3,1 50 494 ± 951 3,3
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 54 385 ± 1 160 3,2 55 399 ± 1 149 4,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43 049 ± 1 778 2,6 45 243 ± 1 266 0,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 48 055 ± 1 090 4,8 48 585 ± 1 105 4,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 35 702 ± 1 868 3,2 37 280 ± 1 625 3,2
P Utbildningsväsendet 36 753 ± 576 2,1 36 836 ± 574 2,0
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 40 449 ± 1 264 4,2 41 487 ± 1 205 4,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 329 ± 582 2,3 36 913 ± 596 3,0
S Andra serviceföretag 39 603 ± 1 049 1,9 40 159 ± 839 2,2

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00