Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med februari 2021 till och med februari 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Feb[1] Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
B–S exkl. O Totalt 43 830 43 890 44 100 44 200 44 190 44 130 43 880 44 190 44 380 44 450 44 490 44 720 44 800
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 980 47 190 47 050 47 330 47 160 46 800 46 420 47 020 47 600 47 890 47 540 48 240 48 430
C Tillverkningsindustri 47 040 47 120 47 300 47 420 47 420 47 240 47 170 47 380 47 480 47 610 47 570 47 900 47 920
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 040 47 120 47 300 47 420 47 420 47 230 47 160 47 380 47 480 47 610 47 570 47 910 47 930
25–30+33 Verkstadsindustri 47 500 47 640 47 860 47 960 48 070 47 900 47 850 47 960 48 030 48 120 48 050 48 460 48 500
D El-, gas- och värmeverk 44 270 44 340 44 730 45 160 44 900 44 810 44 770 45 050 45 250 45 400 45 520 45 630 45 630
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 42 980 43 030 43 370 43 460 43 300 43 050 43 120 43 470 43 380 43 420 43 610 43 610 43 500
F Byggindustri 45 130 45 200 45 440 45 730 45 760 45 730 45 540 45 630 45 730 45 780 45 880 46 030 46 110
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 42 950 42 960 43 250 43 110 43 000 43 030 42 630 43 030 43 190 43 210 43 200 42 910 43 180
H Transport- och magasineringsföretag 37 170 37 050 37 410 37 600 37 370 37 120 36 620 36 890 37 260 37 420 37 470 37 410 37 660
I Hotell och restauranger 38 180 38 260 38 600 38 640 38 530 38 310 38 410 38 510 38 730 38 590 38 780 39 000 38 760
J Informations- och kommunikationsföretag 48 120 48 440 48 650 48 770 48 680 48 700 48 620 48 830 49 040 49 030 49 160 49 600 49 730
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 840 53 250 53 220 53 240 53 270 53 120 52 970 53 150 53 410 53 340 53 440 54 090 53 980
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43 820 44 070 44 620 45 130 45 250 45 170 44 430 45 280 45 750 45 630 45 920 44 120 44 220
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 860 45 930 46 080 46 170 46 260 46 260 46 000 46 400 46 650 46 790 46 820 47 770 47 670
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 36 010 35 800 36 000 35 810 36 050 35 710 35 860 36 090 36 530 36 420 36 410 36 490 36 340
P Utbildningsväsendet 35 500 35 550 35 700 35 760 35 830 35 840 35 620 36 100 36 190 36 250 36 350 36 140 36 270
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 620 39 310 39 700 40 020 40 010 40 110 39 620 39 870 39 870 40 140 40 030 40 690 40 830
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 000 36 000 36 200 36 380 36 060 36 120 35 870 36 000 36 120 36 540 36 480 36 190 36 260
S Andra serviceföretag 39 400 39 270 39 270 39 400 39 370 39 340 39 100 39 280 39 410 39 410 39 650 39 810 39 960

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30