Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2019 till och med oktober 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 42 170 42 250 42 310 42 600 42 620 42 650 42 640 42 680 42 680 42 700 42 540 42 790 42 960
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 340 46 840 46 750 46 990 46 800 46 610 46 510 46 880 46 630 46 000 45 520 45 990 46 420
C Tillverkningsindustri 45 870 46 000 45 980 45 920 46 010 46 010 45 910 45 760 45 710 45 770 45 860 45 960 46 130
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 880 46 010 45 990 45 930 46 020 46 020 45 920 45 770 45 720 45 770 45 860 45 960 46 140
25–30+33 Verkstadsindustri 46 340 46 520 46 480 46 470 46 620 46 570 46 420 46 170 46 080 46 220 46 460 46 560 46 740
D El-, gas- och värmeverk 43 270 43 310 43 540 43 140 43 070 43 070 43 220 43 350 43 010 42 730 42 610 42 980 43 240
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 41 230 41 310 41 390 41 320 41 280 41 380 41 320 41 050 41 420 41 050 40 870 41 130 41 370
F Byggindustri 44 380 44 480 44 300 44 330 44 210 44 010 44 410 44 520 44 380 44 290 44 110 44 390 44 330
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 830 40 880 40 910 41 370 41 390 41 460 41 320 41 320 41 290 41 340 41 160 41 490 41 700
H Transport- och magasineringsföretag 36 040 36 190 36 320 36 650 36 470 36 470 36 390 36 490 36 450 36 250 35 800 36 320 36 340
I Hotell och restauranger 36 910 37 020 37 000 37 270 37 290 37 020 36 920 37 200 37 130 37 410 37 430 37 740 37 640
J Informations- och kommunikationsföretag 46 170 46 270 46 360 46 690 46 770 46 800 46 840 46 890 46 770 46 990 46 780 46 810 47 080
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 280 50 300 50 290 51 320 51 510 51 470 51 450 51 340 51 360 51 080 50 840 51 500 51 830
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 320 42 580 42 550 41 690 41 780 42 610 42 660 42 860 43 190 42 970 42 290 42 880 43 070
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 43 490 43 570 43 670 44 670 44 620 44 720 44 760 44 580 44 690 44 780 44 720 44 800 44 910
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 35 170 35 080 35 310 34 850 34 870 34 740 34 680 34 830 34 850 34 910 35 000 35 110 35 330
P Utbildningsväsendet 33 920 33 890 33 700 33 900 34 190 34 250 34 300 34 490 34 400 34 550 34 490 34 750 34 720
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 320 38 530 38 610 39 140 38 960 38 950 38 930 39 230 39 280 39 140 38 670 39 090 39 350
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 910 35 130 35 190 35 720 35 640 35 720 35 680 35 860 35 820 35 910 36 320 36 110 36 150
S Andra serviceföretag 37 670 37 740 37 970 38 090 37 980 37 830 37 730 37 860 37 830 37 720 37 640 37 860 37 960

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30