Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med juli 2020 till och med juli 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Jul[1] Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul
B–S exkl. O Totalt 42 720 42 590 42 870 43 080 43 410 43 510 43 750 43 860 43 910 44 130 44 230 44 200 44 160
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 220 45 740 46 210 46 930 46 720 46 800 46 920 46 980 47 190 47 050 47 320 47 150 47 220
C Tillverkningsindustri 45 840 45 950 46 060 46 270 46 850 46 870 46 990 47 040 47 110 47 290 47 400 47 390 47 200
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 850 45 940 46 060 46 280 46 850 46 870 46 990 47 040 47 110 47 290 47 400 47 390 47 200
25–30+33 Verkstadsindustri 46 270 46 520 46 620 46 830 47 380 47 350 47 530 47 490 47 630 47 850 47 940 48 040 47 860
D El-, gas- och värmeverk 42 960 42 850 43 250 43 520 43 750 43 930 44 450 44 230 44 320 44 650 45 070 44 770 44 700
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 41 310 41 140 41 470 41 740 41 980 42 300 42 890 42 970 43 030 43 360 43 440 43 280 43 040
F Byggindustri 44 350 44 150 44 400 44 420 44 630 44 780 45 600 45 570 45 630 46 130 46 130 46 260 46 240
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 350 41 190 41 640 41 880 42 050 42 270 42 500 42 940 42 870 43 240 43 150 43 020 43 040
H Transport- och magasineringsföretag 36 280 35 840 36 350 36 380 36 510 36 770 37 220 37 370 37 240 37 590 37 790 37 490 37 220
I Hotell och restauranger 37 310 37 330 37 630 37 610 37 940 37 950 38 400 38 420 38 230 38 480 38 540 38 440 38 250
J Informations- och kommunikationsföretag 47 010 46 850 46 930 47 330 47 940 48 020 47 990 48 120 48 440 48 650 48 770 48 660 48 680
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 51 080 50 890 51 450 51 900 52 100 52 090 52 910 52 890 53 270 53 250 53 260 53 280 53 130
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 850 42 350 42 990 43 270 43 750 43 640 43 500 43 740 44 020 44 690 45 130 45 240 45 100
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 760 44 710 44 860 45 070 45 420 45 510 45 710 45 860 45 920 46 060 46 140 46 220 46 260
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 660 34 800 34 870 35 020 35 070 35 360 36 150 36 030 35 880 36 060 35 960 36 190 35 950
P Utbildningsväsendet 34 590 34 530 34 930 34 900 35 000 34 970 35 370 35 490 35 520 35 670 35 740 35 800 35 810
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 350 38 900 39 320 39 480 39 640 39 600 39 500 39 550 39 250 39 590 39 980 39 940 40 010
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 780 36 220 35 980 36 120 36 410 36 240 36 080 36 050 36 030 36 210 36 410 36 030 36 270
S Andra serviceföretag 37 760 37 680 37 920 38 030 38 660 38 880 39 440 39 430 39 290 39 270 39 400 39 370 39 320

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30