Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med september 2021 till och med september 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 44 180 44 380 44 440 44 490 44 840 44 860 45 090 45 700 45 640 45 700 45 520 45 240 45 560
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 020 47 640 47 930 47 570 48 230 48 500 48 190 48 830 49 650 49 210 49 110 48 550 48 640
C Tillverkningsindustri 47 420 47 490 47 620 47 580 47 890 47 940 48 330 49 300 48 880 48 960 48 780 48 600 48 930
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 410 47 490 47 630 47 580 47 900 47 950 48 330 49 290 48 890 48 960 48 780 48 600 48 920
25–30+33 Verkstadsindustri 47 990 48 070 48 160 48 090 48 440 48 520 48 580 49 870 49 370 49 480 49 320 49 170 49 510
D El-, gas- och värmeverk 45 060 45 260 45 410 45 530 45 800 45 800 45 710 46 500 46 600 46 270 46 200 46 140 46 490
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 470 43 390 43 430 43 620 43 670 43 620 43 690 44 330 44 510 44 240 44 340 44 420 44 630
F Byggindustri 45 630 45 740 45 750 45 860 46 060 46 170 46 230 46 970 47 250 47 150 47 260 46 870 47 020
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 42 980 43 140 43 160 43 150 43 250 43 130 43 010 44 140 43 560 43 590 43 010 42 750 43 440
H Transport- och magasineringsföretag 36 890 37 270 37 430 37 480 37 410 37 650 37 380 38 140 38 200 37 990 37 930 37 770 38 020
I Hotell och restauranger 38 500 38 730 38 600 38 780 38 650 38 290 38 590 38 480 38 610 38 820 39 030 38 820 39 160
J Informations- och kommunikationsföretag 48 870 49 080 49 070 49 210 49 740 49 790 50 240 50 550 50 720 50 680 50 560 50 240 50 490
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 150 53 420 53 350 53 450 54 370 54 260 55 190 55 790 55 060 55 330 55 110 54 590 55 400
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 45 170 45 750 45 610 45 910 44 050 44 190 44 960 46 180 46 030 45 890 45 440 44 700 45 240
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 46 400 46 660 46 780 46 810 47 940 47 890 47 970 48 430 48 640 48 770 48 650 48 480 48 590
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 36 110 36 590 36 480 36 470 36 580 36 440 36 710 37 080 37 560 37 530 37 410 37 070 37 280
P Utbildningsväsendet 36 120 36 210 36 260 36 370 36 160 36 290 36 320 36 340 36 540 36 520 36 670 36 490 36 840
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 870 39 870 40 150 40 030 40 740 40 890 41 060 41 340 41 500 42 040 41 740 41 400 41 490
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 830 35 880 36 270 36 170 35 990 36 100 36 130 36 640 36 780 36 840 36 820 36 670 36 910
S Andra serviceföretag 39 290 39 420 39 420 39 700 39 800 39 950 40 200 40 490 40 590 40 500 40 560 40 090 40 160

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00