Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med oktober 2021 till och med oktober 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Okt[1] Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
B–S exkl. O Totalt 44 370 44 440 44 490 44 830 44 860 45 100 45 720 45 660 45 720 45 550 45 260 45 590 45 830
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 640 47 930 47 570 48 230 48 500 48 190 48 960 49 770 49 330 49 230 48 530 48 790 49 010
C Tillverkningsindustri 47 490 47 620 47 580 47 900 47 940 48 330 49 310 48 880 48 960 48 790 48 650 48 990 49 170
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 490 47 630 47 580 47 900 47 950 48 330 49 300 48 900 48 970 48 800 48 650 48 980 49 170
25–30+33 Verkstadsindustri 48 070 48 160 48 090 48 440 48 520 48 580 49 880 49 380 49 490 49 330 49 200 49 540 49 770
D El-, gas- och värmeverk 45 260 45 410 45 530 45 750 45 760 45 670 46 460 46 580 46 260 46 190 46 100 46 480 46 800
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 390 43 430 43 620 43 680 43 640 43 710 44 350 44 530 44 260 44 360 44 630 44 860 44 470
F Byggindustri 45 740 45 750 45 860 46 060 46 180 46 230 46 980 47 260 47 140 47 250 46 880 46 960 46 980
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 43 140 43 160 43 150 43 240 43 120 43 010 44 130 43 550 43 590 43 010 42 680 43 380 43 640
H Transport- och magasineringsföretag 37 270 37 430 37 480 37 410 37 650 37 380 38 140 38 200 38 000 37 930 37 870 38 060 38 280
I Hotell och restauranger 38 730 38 600 38 780 38 640 38 280 38 570 38 470 38 600 38 810 39 010 38 910 39 270 39 430
J Informations- och kommunikationsföretag 49 080 49 070 49 210 49 740 49 790 50 240 50 560 50 730 50 700 50 590 50 390 50 660 50 860
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 420 53 350 53 450 54 380 54 270 55 190 55 810 55 090 55 360 55 140 54 640 55 460 55 500
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 44 920 45 550 45 840 44 330 44 460 45 230 46 450 46 310 46 170 45 750 45 060 45 710 45 600
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 46 660 46 780 46 810 47 870 47 840 48 000 48 460 48 650 48 760 48 680 48 430 48 610 48 820
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 36 590 36 480 36 470 36 580 36 450 36 710 37 100 37 570 37 550 37 430 36 940 37 140 37 890
P Utbildningsväsendet 36 210 36 260 36 370 36 170 36 300 36 320 36 350 36 550 36 540 36 680 36 530 36 930 36 910
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 970 40 150 40 030 40 740 40 890 41 060 41 340 41 500 42 040 41 750 41 390 41 480 41 850
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 880 36 270 36 170 35 990 36 100 36 130 36 630 36 790 36 910 36 720 36 580 36 850 36 780
S Andra serviceföretag 39 420 39 420 39 700 39 800 39 950 40 200 40 550 40 640 40 560 40 600 40 140 40 230 40 390

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00