Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor

Maj 2020

Myndighet Kvinnor Män Totalt
  Heltid Deltid Heltid Deltid  
Totalt 104 926 26 713 102 185 18 293 252 117
Helstatlig verksamhet 104 894 26 650 102 160 18 257 251 961
Civilförvaltningen 99 441 26 211 82 887 17 631 226 170
Justitiedepartementet 25 638 4 473 27 190 4 124 61 425
Polisväsendet 12 368 2 019 15 992 2 625 33 004
Domstolsväsendet 3 932 608 1 794 129 6 463
Kriminalvården 4 027 1 113 5 265 926 11 331
Migrationsverket 2 674 372 1 912 190 5 148
Utrikesdepartementet .. .. .. .. 2 143
Försvarsdepartementet .. .. .. .. 120
Socialdepartementet 12 359 2 903 5 993 1 579 22 834
Försäkringskassan 7 954 1 624 3 062 323 12 963
Finansdepartementet 14 913 2 791 10 194 949 28 847
Skatteverket 5 444 963 3 137 249 9 793
Länsstyrelserna 2 994 854 1 831 321 6 000
Kronofogdemyndigheten 1 161 168 667 41 2 037
Tullverket 954 105 1 011 58 2 128
Utbildningsdepartementet 27 359 12 287 23 587 9 110 72 343
Universitet och högskolor 24 506 11 599 22 233 8 833 67 171
Kulturdepartementet 1 325 459 932 270 2 986
Näringsdepartementet 4 206 1 292 3 137 581 9 216
Skogsstyrelsen 220 73 342 69 704
Lantbruksuniversitetet 1 529 545 1 259 331 3 664
Miljödepartementet 1 185 225 973 133 2 516
Arbetsmarknadsdepartementet 6 310 1 004 3 771 220 11 305
Arbetsförmedlingen 5 413 901 3 233 176 9 723
Infrastrukturdepartementet 4 840 653 6 332 610 12 435
Trafikverket 3 262 424 4 945 469 9 100
Försvaret 4 910 360 18 894 596 24 760
Riksdagens Verk 543 79 379 30 1 031
Övr. statl. löneregl. verksamhet 32 63 25 36 156

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30