Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor

Maj 2022

Myndighet Kvinnor Män Totalt
  Heltid Deltid Heltid Deltid  
Totalt 113 089 27 065 106 509 17 649 264 312
Helstatlig verksamhet 113 041 27 018 106 471 17 622 264 152
Civilförvaltningen 106 918 26 502 86 820 16 475 236 715
Justitiedepartementet 27 654 4 195 28 796 2 826 63 471
Polisväsendet 13 163 1 839 17 146 1 218 33 366
Domstolsväsendet 4 048 559 1 818 147 6 572
Kriminalvården 5 306 1 145 5 976 979 13 406
Migrationsverket 2 575 326 1 787 196 4 884
Utrikesdepartementet .. .. .. .. 2 262
Försvarsdepartementet .. .. .. .. 122
Socialdepartementet 12 796 2 722 6 133 1 538 23 189
Försäkringskassan 8 117 1 484 3 123 285 13 009
Finansdepartementet 15 934 2 487 10 770 883 30 074
Skatteverket 5 547 755 3 160 222 9 684
Länsstyrelserna 3 428 851 1 988 322 6 589
Kronofogdemyndigheten 1 228 145 669 30 2 072
Tullverket 1 017 110 1 070 44 2 241
Utbildningsdepartementet 29 423 13 683 24 375 9 489 76 970
Universitet och högskolor 26 177 13 158 22 927 9 294 71 556
Kulturdepartementet 1 384 504 955 233 3 076
Näringsdepartementet 4 889 1 230 3 545 560 10 224
Skogsstyrelsen 293 73 394 78 838
Lantbruksuniversitetet 1 612 505 1 309 318 3 744
Miljödepartementet 1 288 180 965 111 2 544
Arbetsmarknadsdepartementet 6 732 808 3 826 188 11 554
Arbetsförmedlingen 5 927 738 3 396 154 10 215
Infrastrukturdepartementet 5 384 589 6 653 603 13 229
Trafikverket 3 636 418 5 173 487 9 714
Försvaret 5 536 458 19 272 1 112 26 378
Riksdagens Verk 587 58 379 35 1 059
Övr. statl. löneregl. verksamhet 48 47 38 27 160

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30