Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, maj 2022

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från maj 2021
Totalt 40 270 42 290 41 220 2,0
Helstatlig Verksamhet 40 270 42 280 41 220 2,0
Civilförvaltningen 40 310 42 990 41 480 2,0
Polisväsendet 36 700 39 720 38 380 2,4
Domstolsväsendet 42 190 49 260 44 290 2,3
Kriminalvården 33 940 34 170 34 060 3,4
Migrationsverket 36 500 38 340 37 240 0,4
Försäkringskassan 35 090 38 910 36 110 2,3
Skatteverket 38 470 42 520 39 900 3,1
Länsstyrelserna 40 520 40 920 40 660 3,0
Kronofogdemyndigheten 35 720 37 760 36 420 3,1
Tullverket 40 520 41 580 41 050 2,6
Universitet o. Högskolor 41 880 45 650 43 590 1,4
Skogsstyrelsen 40 040 40 250 40 160 2,1
Lantbruksuniversitetet 39 730 42 630 41 010 2,1
Arbetsförmedlingen 37 450 39 740 38 250 3,1
Trafikverket 44 420 46 950 45 880 1,8
Övriga Myndigheter 44 330 46 330 45 130 1,9
Försvaret 38 510 38 820 38 750 1,5
Övr. statl. löneregl. verksamhet 43 600 51 870 47 030 3,6[1]

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30