Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, maj 2020

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från maj 2019
Totalt 38 580 40 730 39 610 2,1
Helstatlig Verksamhet 38 570 40 720 39 600 2,1
Civilförvaltningen 38 610 41 460 39 870 2,3
Polisväsendet 34 900 38 460 36 870 2,4
Domstolsväsendet 39 940 46 500 41 890 1,2
Kriminalvården 32 900 32 950 32 930 2,4
Migrationsverket 35 810 37 570 36 520 2,6
Försäkringskassan 33 580 36 980 34 470 2,9
Skatteverket 36 330 40 040 37 630 3,2
Länsstyrelserna 38 340 39 430 38 740 2,6
Kronofogdemyndigheten 34 080 36 120 34 790 3,7
Tullverket 38 860 39 120 38 990 1,5
Universitet o. Högskolor 40 070 43 930 41 860 1,9
Skogsstyrelsen 38 310 38 590 38 480 3,6
Lantbruksuniversitetet 38 230 41 280 39 570 2,0
Arbetsförmedlingen 36 370 38 090 36 980 3,1[1]
Trafikverket 43 010 45 270 44 350 1,2
Övriga Myndigheter 42 530 44 730 43 410 1,8
Försvaret 36 940 37 200 37 140 0,5
Övr. statl. löneregl. verksamhet 43 270 47 210 44 930 3,3[1]

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30