Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön, statlig sektor

Månadsavlönade fördelad efter myndighet, juli 2021

Myndighet Kvinnor Män Totalt Förändring från juli 2020
Totalt 39 010 40 890 39 900 1,5
Helstatlig Verksamhet 39 010 40 890 39 900 1,5
Civilförvaltningen 39 060 41 670 40 200 1,4
Polisväsendet 35 060 38 420 36 890 ‑0,8
Domstolsväsendet 40 880 47 300 42 810 2,8
Kriminalvården 31 940 32 070 32 010 0,8
Migrationsverket 35 960 37 840 36 730 2,2
Försäkringskassan 34 220 37 800 35 170 2,4
Skatteverket 37 040 40 910 38 400 3,0
Länsstyrelserna 38 950 39 620 39 180 1,9
Kronofogdemyndigheten 34 570 36 470 35 210 1,9
Tullverket 39 840 39 940 39 890 2,5
Universitet o. Högskolor 40 970 44 670 42 660 1,7
Skogsstyrelsen 38 950 38 970 38 960 1,5[1]
Lantbruksuniversitetet 38 420 41 070 39 590 2,2
Arbetsförmedlingen 36 360 38 530 37 120 0,6
Trafikverket 43 540 45 880 44 900 1,5
Övriga Myndigheter 43 130 45 000 43 880 1,9
Försvaret 36 970 37 170 37 120 2,4
Övr. statl. löneregl. verksamhet 44 130 48 070 45 770 3,6

1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.

Definitioner och förklaringar

Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30