Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme i Europa 2016, Euro

LandGenomsnittlig arbetskostnad
per timme
Schweiz 56,70
Norge 49,98
Danmark 42,06
Luxemburg 38,96
Belgien 38,61
Sverige 37,66
Island 36,27
Nederländerna 35,09
Frankrike 34,90
Tyskland 33,83
Finland 33,74
Österrike 33,18
Irland 30,76
Storbritannien 28,12
Italien 27,91
EU (28) 26,30
Spanien 21,19
Slovenien 16,77
Cypern 15,69
Grekland 15,28
Malta 14,21
Portugal 13,66
Estland 10,81
Tjeckien 10,28
Slovakien 10,21
Kroatien 9,55
Polen 8,73
Ungern 7,89
Lettland 7,66
Litauen 7,44
Trukiet 6,60
Montenegro 5,61
Rumänien 5,35
Bosnien och Hercegovina 5,24
Serbien 4,93
Bulgarien 4,45
Makedonien 3,60
Albanien 2,56

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Tabellen visar arbetskostnaden i respektive land för företag med minst 10 anställda. Genomsnittet i EU var 26,30 Euro år 2016.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-22

Har du frågor om statistiken?