Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme i Europa 2016, Euro

diagram

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal. Tabellen visar arbetskostnaden i respektive land för företag med minst 10 anställda. Genomsnittet i EU var 26,30 Euro år 2016.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-22

Har du frågor om statistiken?