Till innehåll på sidan

Antal faktiskt arbetade timmar 2004 i Sverige efter näringsgren (SNI)

Diagram

Kommentarer

Diagrammet visar hur många timmar som arbetades under 2004 fördelat per näringsgren. I antal faktiskt arbetade timmar ingår bland annat arbete under ordinarie arbetstid, övertid, mertid och jourtid.

Definitioner och förklaringar

SNI Näringsgren

C Gruvor och mineralutvinningsindustri
D Tillverkningsindustri
E El-, gas-, värme- och vattenverk
F Byggindustri
G Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
H Hotell och restauranger
I Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag
J Kreditinstitut och försäkringsbolag
K Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor
M Utbildningsväsendet
N Enheter för hälso- och sjukvård, socialtjänst; veterinärkliniker
O Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?