Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2012 i Sverige efter näringsgren (SNI2007)

SNI Näringsgren Arbetskostnad per arbetad timme (SEK)
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 420
05 Kolgruvor :
06 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas :
07 Metallmalmsgruvor 449
08 Annan industri för mineralutvinning 308
09 Serviceföretag till utvinning :
C Tillverkningsindustri 360
10 Livsmedelsindustri 300
11 Dryckesvaruindustri 343
12 Tobaksindustri 424
13 Textilindustri 299
14 Beklädnadsindustri 252
15 Industri för läder och lädervaror 262
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 292
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 384
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 304
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 471
20 Kemisk industri 400
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 535
22 Gummi- och plastvaruindustri 324
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 330
24 Stål- och metallverk 384
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 296
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 478
27 Industri för elapparatur 378
28 Övrig maskinindustri 354
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 378
30 Annan transportmedelsindustri 434
31 Möbelindustri 283
32 Annan tillverkningsindustri 347
33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater 353
D El-, gas- och värmeverk 435
35 El-, gas- och värmeverk 435
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 311
36 Vattenverk 317
37 Reningsverk 304
38 Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar 311
39 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
:
F Byggindustri 333
41 Byggentreprenörer 370
42 Anläggningsentreprenörer 348
43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 312
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 318
45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 303
46 Parti - och provisionshandel utom med motorfordon 372
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 265
H Transport- och magasineringsföretag 294
49 Landtransportföretag; rörtransportföretag 263
50 Rederier 396
51 Flygbolag 451
52 Magasin och serviceföretag till transport 334
53 Post- och kurirföretag 275
I Hotell och restauranger 220
55 Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m. 233
56 Restauranger, cateringföretag, barer och pubar 212
J Informations- och kommunikationsföretag 439
58 Förlag 418
59 Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 341
60 Radio- och TV-bolag 415
61 Telekommunikationsbolag 467
62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 450
63 Informationstjänstföretag 395
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 557
64 Banker och andra kreditinstitut 567
65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder 525
66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet 579
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 336
68 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 336
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 428
69 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 448
70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags organisation 471
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 420
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 470
73 Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d. 374
74 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 402
75 Veterinärkliniker 310
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 259
77 Uthyrningsfirmor 332
78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d. 264
79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer 308
80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer 295
81 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 233
82 Kontors- och andra företagstjänstföretag 229
P Utbildningsväsendet 264
85 Utbildningsväsendet 264
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 300
86 Enheter för hälso- och sjukvård 376
87 Vårdhem och bostäder med omsorg 261
88 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 232
R Enheter för kultur, nöje och fritid 269
90 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 296
91 Bibliotek, arkiv och museer m.m. 264
92 Spel- och vadhållningsföretag 314
93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar 257
S Andra serviceföretag 295
94 Intresseorganisationer och religiösa samfund 311
95 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 276
96 Andra konsumenttjänstföretag 232
B-S   324
B-N   349
B-E   363
B-F   356
G-J   326
G-N   344
G-S   314
K-N   376
P-S   285

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?