Till innehåll på sidan

Arbetskostnad per timme 2012 i Sverige efter näringsgren (SNI2007)

Diagram

SNI Näringsgren

B Gruvor och mineralutvinningsindustri
C Tillverkningsindustri
D El-, gas- och värmeverk
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
F Byggindustri
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
H Transport- och magasineringsföretag
I Hotell och restauranger
J Informations- och kommunikationsföretag
K Kreditinstitut och försäkringsbolag
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
P Utbildningsväsendet
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst
R Enheter för kultur, nöje och fritid
S Andra serviceföretag
B-S Total

Kommentarer

Arbetskostnad per arbetad timme visar vad arbetsgivaren får betala i genomsnitt för en faktiskt arbetad timme år 2012. Arbetskostnaden inkluderar löner, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal, samt övriga arbetskostnader för personal.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?