Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Sveriges officiella statistik

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0110