Till innehåll på sidan

Andel kvinnor och män efter löneintervall 2021

Diagram: Andel kvinnor och män efter löneintervall 2021

Av diagrammet framgår att det finns betydligt fler män än kvinnor med höga löner.

Gruppen med en månadslön på minst 50 000 kronor utgör drygt 10 procent av de anställda. Av dem är en dryg tredjedel kvinnor.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?