Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå 2017

Diagram

Definitioner och förklaringar

Utbildningsnivåindelning:

  1. Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år
  2. Förgymnasial utbildning, minst 9 år
  3. Gymnasial utbildning, högst 2 år
  4. Gymnasial utbildning, 3 år
  5. Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
  6. Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre
  7. Forskarutbildning

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?