Till innehåll på sidan

Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992–2021

  Primärkommunal sektor Regional sektor Statlig sektor Offentlig sektor Arbetare, privat sektor Tjänstemän privat sektor Privat sektor Samtliga sektorer
År Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv Ej stv Stv
2021 98 99 82 96 95 95 92 97 89 96 85 92 90 94 90 95
2020 98 99 82 96 94 95 91 97 90 96 85 92 90 94 90 95
2019 98 99 81 96 94 95 91 97 90 96 85 93 91 94 90 95
2018 97 99 80 95 93 95 90 97 90 96 83 92 90 94 89 95
2017 97 99 79 95 93 95 90 97 90 96 83 92 89 94 89 95
2016 97 99 79 95 93 95 89 97 90 97 82 92 88 94 88 95
2015 95 99 78 95 93 95 88 97 90 96 82 91 88 93 87 94
2014 95 99 76 95 92 94 87 97 90 96 81 91 88 93 87 94
2013 94 99 76 94 92 94 87 96 91 95 81 91 88 92 87 93
2012 94 99 75 94 91 94 86 96 91 95 80 90 88 92 86 93
2011 94 99 74 94 91 94 86 96 90 95 79 90 87 92 86 93
2010 94 99 73 94 89 94 85 96 90 95 79 90 87 92 86 93
2009 93 99 73 94 89 93 85 96 90 94 79 90 87 92 85 93
2008 92 99 73 93 88 93 84 96 89 94 78 89 86 91 84 92
2007 91 98 72 94 87 93 83 96 90 94 78 90 86 91 84 93
2006 92 98 72 93 87 93 84 96 89 94 78 89 86 91 84 92
2005 92 99 71 93 86 92 83 96 88 94 77 89 85 91 84 92
2004 91 98 71 93 85 92 83 95 89 94 77 89 85 91 84 92
2003 91 98 71 93 85 92 82 96 . . . . 85 90 84 92
2002 90 98 71 92 84 92 82 95 . . . . 85 90 83 92
2001 90 99 71 93 84 92 82 96 . . . . 84 90 82 92
2000 90 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 84 90 82 92
1999 90 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 84 90 83 92
1998 89 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 83 90 82 91
1997 88 98 71 94 83 92 81 95 . . . . 84 91 83 93
1996 87 98 71 94 83 93 81 95 . . . . 85 91 83 92
1995 87 . 72 . 83 . 82 . . . . . 85 . 85 .
1994 86 . 74 . 83 . 82 . . . . . 85 . 84 .
1993 85 . 75 . 83 . 82 . . . . . 83 . 84 .
1992 86 . 75 . 84 . 83 . . . . . 83 . 84 .

Definitioner och förklaringar

Ej stv: Ej Standardvägd

Stv: Standardvägd. Månadslönen för respektive kön är standardvägd med avseende på skillnader i ålder, utbildning, arbetstid och sektor mellan kvinnor och män. Dessa faktorer antas påverka lönen. Beräkningen görs för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika fördelningar på dessa variabler. Detta innebär att genomsnittlig månadslön beräknas för varje grupp. Som vikt har totala antalet anställda inom varje grupp använts. Gruppen bildas av kombinationer av åldersgrupper (4 st.), utbildningsgrupper (2 st.), arbetstidsgrupper (2 st.) och sektorsgrupper (2 st.) inom varje yrkesgrupp (SSYK på 3-siffernivå) vilket innebär att totalen blir standardvägd på yrkesgrupp.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?