Till innehåll på sidan

Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992–2017

 Primär-
kommunal
sektor
Landstings-
kommunal
sektor
Statlig
sektor
Offentlig
sektor
Arbetare,
privat
sektor
Tjänstemän
privat
sektor
Privat
sektor
Samtliga
sektorer
ÅrEj stvStvEj stvStvEj stvStvEj stvStvEj stvStvEj stvStvEj stvStvEj stvStv
1992
86 . 75 . 84 . 83 . . . . . 83 . 84 .
1993
85 . 75 . 83 . 82 . . . . . 83 . 84 .
1994
86 . 74 . 83 . 82 . . . . . 85 . 84 .
1995
87 . 72 . 83 . 82 . . . . . 85 . 85 .
1996
87 98 71 94 83 93 81 95 . . . . 85 91 83 92
1997
88 98 71 94 83 92 81 95 . . . . 84 91 83 93
1998
89 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 83 90 82 91
1999
90 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 84 90 83 92
2000
90 98 71 93 84 92 82 95 . . . . 84 90 82 92
2001
90 99 71 93 84 92 82 96 . . . . 84 90 82 92
2002
90 98 71 92 84 92 82 95 . . . . 85 90 83 92
2003
91 98 71 93 85 92 82 96 . . . . 85 90 84 92
2004
91 98 71 93 85 92 83 95 89 94 77 89 85 91 84 92
2005
92 99 71 93 86 92 83 96 88 94 77 89 85 91 84 92
2006
92 98 72 93 87 93 84 96 89 94 78 89 86 91 84 92
2007
91 98 72 94 87 93 83 96 90 94 78 90 86 91 84 93
2008
92 99 73 93 88 93 84 96 89 94 78 89 86 91 84 92
2009
93 99 73 94 89 93 85 96 90 94 79 90 87 92 85 93
2010
94 99 73 94 89 94 85 96 90 95 79 90 87 92 86 93
2011
94 99 74 94 91 94 86 96 90 95 79 90 87 92 86 93
2012
94 99 75 94 91 94 86 96 91 95 80 90 88 92 86 93
2013
94 99 76 94 92 94 87 96 91 95 81 91 88 92 87 93
2014
95 99 76 95 92 94 87 97 90 96 81 91 88 93 87 94
2015
95 99 78 95 93 95 88 97 90 96 82 91 88 93 87 94
2016
97 99 79 95 93 95 89 97 90 97 82 92 88 94 88 95
2017
97 99 79 95 93 95 90 97 90 96 83 92 89 94 89 95

Definitioner och förklaringar

Ej stv: Ej Standardvägd

Stv: Standardvägd. Månadslönen för respektive kön är standardvägd med avseende på skillnader i ålder, utbildning, arbetstid och sektor mellan kvinnor och män. Dessa faktorer antas påverka lönen. Beräkningen görs för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika fördelningar på dessa variabler. Detta innebär att genomsnittlig månadslön beräknas för varje grupp. Som vikt har totala antalet anställda inom varje grupp använts. Gruppen bildas av kombinationer av åldersgrupper (4 st.), utbildningsgrupper (2 st.), arbetstidsgrupper (2 st.) och sektorsgrupper (2 st.) inom varje yrkesgrupp (SSYK på 3-siffernivå) vilket innebär att totalen blir standardvägd på yrkesgrupp.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?