Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och kön 2021

Kronor

Sektor   Percentil
    10 25 50 75 90 Genomsnittlig månadslön
               
Samtliga Kvinnor 23 900 27 200 32 000 39 200 48 700 35 100
  Män 25 000 28 800 34 500 43 400 57 000 39 000
  Totalt 24 400 28 000 33 200 41 100 53 000 37 100
  % Kv lön 96 94 93 90 85 90
Primärkommunal Kvinnor 24 200 27 400 31 500 36 900 42 700 32 900
  Män 23 900 27 100 31 500 37 700 44 600 33 400
  Totalt 24 100 27 300 31 500 37 000 43 100 33 000
  % Kv lön 101 101 100 98 96 98
Regional Kvinnor 26 600 29 700 34 900 41 700 51 300 38 300
  Män 26 700 31 200 39 000 52 000 84 400 46 600
  Totalt 26 600 30 000 35 600 43 600 58 600 40 200
  % Kv lön 100 95 90 80 61 82
Statlig Kvinnor 27 900 31 000 36 700 45 000 53 900 39 500
  Män 27 900 31 900 39 100 48 000 58 800 41 700
  Totalt 27 900 31 300 37 800 46 400 56 200 40 500
  % Kv lön 100 97 94 94 92 95
Offentlig Kvinnor 25 000 28 300 32 700 38 800 46 300 34 900
  Män 25 000 28 700 34 400 42 900 53 900 38 000
  Totalt 25 000 28 400 33 100 39 900 48 400 35 800
  % Kv lön 100 99 95 91 86 92
Privat, arbetare Kvinnor 22 100 24 200 27 000 30 300 34 100 27 700
  Män 23 900 26 800 30 400 35 000 39 200 31 100
  Totalt 23 000 25 500 29 100 33 500 37 800 29 900
  % Kv lön 93 91 89 87 87 89
Privat, tjänstemän Kvinnor 27 000 31 500 38 000 46 800 60 000 41 800
  Män 30 000 35 900 44 500 55 800 72 000 49 400
  Totalt 28 100 33 600 41 200 52 100 67 200 46 000
  % Kv lön 90 88 85 84 83 85

Definitioner och förklaringar

% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön

Percentiler

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:

  • 10:e percentilen 10 procent
  • 25:e percentilen 25 procent
  • 50:e percentilen 50 procent
  • 75:e percentilen 75 procent
  • 90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?