Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och kön 2018

Kronor

Sektor Percentil
  1025507590Genomsnittlig
månadslön
Samtliga Kvinnor 22 600 25 600 29 900 36 000 45 000 32 600
  Män 23 600 27 200 32 200 40 200 53 100 36 500
  Totalt 23 000 26 400 30 900 38 000 49 200 34 600
  % Kv lön 96 94 93 90 85 95
Primärkommunal Kvinnor 22 600 25 500 29 100 33 900 39 100 30 300
  Män 22 300 25 300 29 400 35 100 41 600 31 200
  Totalt 22 600 25 500 29 200 34 100 39 700 30 500
  % Kv lön 102 101 99 97 94 97
Landstingskommunal Kvinnor 25 100 27 800 32 400 38 300 47 200 35 500
  Män 25 300 29 500 36 600 50 000 79 300 44 400
  Totalt 25 100 28 000 33 100 40 100 54 800 37 400
  % Kv lön 99 94 88 77 59 80
Statlig Kvinnor 26 300 29 000 34 000 41 700 50 300 36 800
  Män 26 100 29 900 36 800 45 400 56 000 39 400
  Totalt 26 200 29 400 35 200 43 500 53 200 38 000
  % Kv lön 101 97 92 92 90 93
Offentlig Kvinnor 23 400 26 300 30 100 35 600 42 500 32 200
  Män 23 400 26 900 32 100 40 200 51 000 35 800
  Totalt 23 400 26 500 30 600 36 700 44 800 33 200
  % Kv lön 100 98 94 89 83 90
Privat, arbetare Kvinnor 20 900 23 100 25 900 29 400 33 100 26 600
  Män 22 600 25 700 29 000 33 100 37 300 29 600
  Totalt 21 900 24 500 27 900 31 900 36 100 28 600
  % Kv lön 92 90 89 89 89 90
Privat, tjänstemän Kvinnor 25 000 29 100 35 000 43 400 56 000 38 600
  Män 27 700 33 600 41 300 52 400 67 600 46 400
  Totalt 26 000 31 000 38 100 48 900 63 200 42 900
  % Kv lön 90 87 85 83 83 83

Definitioner och förklaringar

% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön

Percentiler

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:

  • 10:e percentilen 10 procent
  • 25:e percentilen 25 procent
  • 50:e percentilen 50 procent
  • 75:e percentilen 75 procent
  • 90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?