Till innehåll på sidan

Lönespridning efter sektor och kön 2017

Kronor

  Percentil
  1025507590Genomsnittlig månadslön
 
 
           
Samtliga
Kvinnor
22 100 25 000 29 000 35 000 43 300 31 700
 
Män
23 100 26 500 31 300 39 400 52 000 35 700
 
Totalt
22 600 25 700 30 000 37 000 47 800 33 700
 
% Kv lön
96 94 93 89 83 89
Primärkommunal
Kvinnor
22 200 25 000 28 400 32 800 38 000 29 500
 
Män
21 900 24 900 28 800 34 100 40 400 30 500
 
Totalt
22 100 25 000 28 500 33 000 38 500 29 800
 
% Kv lön
101 100 99 96 94 97
Landstingskommunal
Kvinnor
24 700 27 200 31 600 37 300 46 000 34 600
 
Män
24 900 28 900 35 800 49 600 78 000 43 600
 
Totalt
24 700 27 500 32 300 39 000 53 600 36 600
 
% Kv lön
99 94 88 75 59 79
Statlig
Kvinnor
25 500 28 100 32 900 40 300 49 000 35 700
 
Män
25 300 28 900 35 500 44 000 54 700 38 200
 
Totalt
25 400 28 500 34 000 42 100 51 800 36 900
 
% Kv lön
101 97 93 92 90 93
Offentlig
Kvinnor
23 000 25 700 29 400 34 500 41 000 31 300
 
Män
22 900 26 300 31 300 39 000 49 900 34 900
 
Totalt
22 900 25 900 29 800 35 500 43 400 32 300
 
% Kv lön
100 98 94 88 82 90
Privat, arbetare
Kvinnor
20 600 22 800 25 300 28 600 32 200 26 000
 
Män
22 200 25 100 28 200 32 000 36 100 28 900
 
Totalt
21 500 24 000 27 200 31 000 35 100 27 900
 
% Kv lön
93 91 90 89 89 90
Privat, tjänstemän
Kvinnor
24 400 28 200 33 700 42 000 54 000 37 400
 
Män
26 600 32 300 40 000 50 900 66 200 45 100
 
Totalt
25 200 30 000 37 000 47 500 61 200 41 700
 
% Kv lön
92 87 84 82 82 83

Definitioner och förklaringar

% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön

Percentiler

Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:

  • 10:e percentilen 10 procent
  • 25:e percentilen 25 procent
  • 50:e percentilen 50 procent
  • 75:e percentilen 75 procent
  • 90:e percentilen 90 procent

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-06-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?