Till innehåll på sidan

Antal anställda efter timlöneintervall och kön, 2021

Diagram: Antal anställda efter timlöneintervall och kön, 2021

När det gäller de lägsta intervallen är skattningarna för osäkra att redovisa.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?