Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Nästa publicering: 2019-05-17

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Från och med maj månad 2018 upphör redovisningen av Lönestrukturstatistik för statlig sektor i form av Statistiska meddelanden. Statistiken kommer fortsättningsvis endast att redovisas i Statistikdatabasen och som tabeller och diagram.

Kontakta Håkan Swan på 010-479 68 04, hakan.swan@scb.se, om detta innebär svårigheter att hitta den information just du söker.

För den här statistiken ansvarar:
Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet logotyp

Statistiken för år 2017 har korrigerats 2018-06-19 på grund av att Arbetsgivarverket, AGV, skickat reviderat underlag till SCB.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016 SM 2017-05-18
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2015 SM 2016-05-20
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2014 SM 2015-05-20
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2013 SM 2014-05-21
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2012 SM 2013-05-21
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2011 SM 2012-05-22
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010. Korrigerad 2012-12-28 SM 2011-05-24
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2009. Korrigerad 2012-12-28 SM 2010-05-25
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2008. Korrigerad 2012-12-28 SM 2009-05-26
Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007. Korrigerad 2012-12-28 SM 2008-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2006. Korrigerad 2012-12-28 SM 2007-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2005 SM 2006-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor september 2004 SM 2005-05-20
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2003 SM 2004-05-13
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2002 SM 2003-05-22
Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2001 SM 2002-05-07

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0104