Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2019

Kronor

  AntalGenomsnittlig månadslön
SNI2007NäringsgrenBåda könenKvinnorMänBåda könenKvinnorMän
Samtliga
 
238 600 124 200 114 400 38 900 37 700 40 200
K
FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSverksamhet
900 580 320 36 200 35 400 37 500
L
FASTIGHETSVERKSAMHET
1 000 340 710 42 300 43 700 41 600
M
VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
7 300 3 500 3 800 41 300 39 100 43 200
N
UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER
9 100 6 100 3 000 34 600 34 300 35 200
O
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
149 100 76 200 72 800 38 100 37 200 39 100
84.1
Offentlig förvaltning
61 600 36 900 24 700 41 200 39 900 43 100
84.2
Offentliga tjänster
73 500 29 100 44 400 36 300 35 300 37 000
84.3
Obligatorisk socialförsäkring
14 000 10 300 3 700 33 800 32 800 36 800
P
UTBILDNING
58 200 31 800 26 400 40 900 39 100 43 200
85.2
Grundskoleutbildning
910 730 180 35 000 35 200 33 800
85.4
Eftergymnasial utbildning
56 900 30 800 26 100 41 000 39 200 43 200
Q
VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER
4 200 2 000 2 200 33 800 34 200 33 500
R
KULTUR, NÖJE OCH FRITID
3 300 1 900 1 400 36 000 35 700 36 400

 

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?