Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2019

Kronor

    Månadslön
 YrkesgruppKönAntalUndre kvartilMedianÖvre kvartilMedellön
 
Samtliga
Kvinnor
124 200 29 700 34 900 42 700 37 700
 
 
Män
114 400 30 500 37 500 46 200 40 200
 
 
Totalt
238 600 30 000 36 000 44 500 38 900
1230
Förvaltnings- och planeringschefer
Kvinnor
1 800 47 900 57 200 66 000 58 800
 
 
Män
1 200 52 800 60 000 70 100 62 500
 
 
Totalt
3 000 49 000 58 500 67 500 60 200
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
Kvinnor
650 57 200 66 200 80 500 69 500
 
 
Män
1 000 56 800 66 800 81 300 70 100
 
 
Totalt
1 700 57 000 66 500 81 200 69 800
1592
Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2
Kvinnor
2 700 42 200 46 700 55 100 50 600
 
 
Män
3 500 41 700 45 200 54 500 50 400
 
 
Totalt
6 200 41 900 45 900 55 000 50 500
2149
Övriga civilingenjörsyrken
Kvinnor
460 43 000 47 000 51 100 47 400
 
 
Män
1 200 45 000 48 700 53 500 49 400
 
 
Totalt
1 700 44 500 48 300 53 000 48 900
2219
Övriga läkare
Kvinnor
1 000 36 500 41 000 46 400 43 600
 
 
Män
760 37 500 42 200 48 200 45 800
 
 
Totalt
1 800 37 000 41 600 47 200 44 600
2311
Professorer
Kvinnor
1 400 59 500 64 900 71 000 66 200
 
 
Män
3 100 60 700 66 600 73 100 67 900
 
 
Totalt
4 400 60 300 66 000 72 500 67 300
2312
Universitets- och högskolelektorer
Kvinnor
4 800 43 900 46 800 50 300 47 600
 
 
Män
5 100 44 600 48 000 51 800 48 800
 
 
Totalt
9 900 44 200 47 300 51 000 48 200
2313
Forskarassistenter m.fl.
Kvinnor
1 400 34 800 38 100 40 400 38 100
 
 
Män
690 33 000 36 000 39 500 36 700
 
 
Totalt
2 100 34 000 37 500 40 100 37 700
2314
Doktorander
Kvinnor
3 400 27 300 29 000 30 300 29 200
 
 
Män
4 100 27 900 29 500 30 800 29 700
 
 
Totalt
7 500 27 500 29 300 30 600 29 500
2319
Övriga universitets- och högskollärare
Kvinnor
4 500 31 500 37 000 40 000 36 300
 
 
Män
4 000 34 000 37 400 41 000 37 400
 
 
Totalt
8 600 33 000 37 200 40 300 36 800
2352
Studie- och yrkesvägledare
Kvinnor
870 34 200 35 900 38 000 36 400
 
 
Män
200 33 600 36 300 39 000 37 100
 
 
Totalt
1 100 34 100 36 000 38 100 36 500
2359
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens
Kvinnor
560 34 500 37 000 39 600 36 800
 
 
Män
480 34 300 37 300 40 400 37 600
 
 
Totalt
1 000 34 500 37 100 40 000 37 200
2411
Revisorer m.fl.
Kvinnor
2 100 35 900 39 300 44 100 40 700
 
 
Män
1 000 37 300 41 600 47 000 42 900
 
 
Totalt
3 100 36 200 40 000 45 000 41 400
2422
Planerare och utredare m.fl.
Kvinnor
14 500 32 500 38 700 45 500 39 900
 
 
Män
8 000 35 000 41 700 48 900 43 000
 
 
Totalt
22 500 33 300 39 800 46 900 41 000
2423
Personal- och HR-specialister
Kvinnor
1 600 36 800 40 800 45 500 41 600
 
 
Män
360 37 800 42 600 47 900 43 800
 
 
Totalt
2 000 37 000 41 000 46 000 42 000
2432
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Kvinnor
2 000 36 800 39 900 43 800 40 700
 
 
Män
740 37 000 40 500 44 800 41 400
 
 
Totalt
2 700 36 800 40 000 44 000 40 900
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Kvinnor
400 36 700 41 000 45 400 41 200
 
 
Män
1 300 37 600 41 800 46 000 41 800
 
 
Totalt
1 700 37 400 41 700 45 900 41 700
2514
Systemtestare och testledare
Kvinnor
410 38 600 43 500 48 000 43 300
 
 
Män
870 40 600 45 000 49 800 45 200
 
 
Totalt
1 300 40 000 44 400 49 300 44 600
2515
Systemförvaltare m.fl.
Kvinnor
580 37 000 41 200 46 100 41 900
 
 
Män
850 37 100 42 500 48 200 43 100
 
 
Totalt
1 400 37 000 42 000 47 300 42 600
2519
Övriga IT-specialister
Kvinnor
590 37 800 42 400 47 500 42 700
 
 
Män
1 300 38 000 42 900 47 800 43 200
 
 
Totalt
1 900 38 000 42 800 47 700 43 000
2612
Domare
Kvinnor
980 38 700 62 800 67 400 55 100
 
 
Män
590 41 600 66 200 69 500 60 100
 
 
Totalt
1 600 40 700 64 300 68 200 57 000
2615
Förvaltnings- och organisationsjurister
Kvinnor
980 42 900 47 000 51 800 47 800
 
 
Män
480 42 100 47 700 54 100 48 800
 
 
Totalt
1 500 42 700 47 200 52 500 48 100
2619
Övriga jurister
Kvinnor
2 700 32 000 36 600 43 400 38 400
 
 
Män
1 100 33 700 38 700 45 900 40 700
 
 
Totalt
3 800 32 400 37 100 44 100 39 000
2622
Bibliotekarier och arkivarier
Kvinnor
1 300 32 600 34 700 37 600 35 200
 
 
Män
620 31 900 34 400 37 300 35 100
 
 
Totalt
1 900 32 500 34 600 37 500 35 200
3215
Laboratorieingenjörer
Kvinnor
1 400 29 000 32 300 36 000 32 600
 
 
Män
1 200 30 500 34 500 38 400 34 800
 
 
Totalt
2 700 29 500 33 200 37 100 33 600
3333
Arbetsförmedlare
Kvinnor
3 600 29 900 31 500 33 900 32 100
 
 
Män
1 600 29 800 31 500 34 000 32 200
 
 
Totalt
5 200 29 800 31 500 33 900 32 200
3342
Domstols- och juristsekreterare m.fl.
Kvinnor
1 100 27 500 28 500 30 000 30 300
 
 
Män
160 27 500 29 500 37 000 33 800
 
 
Totalt
1 200 27 500 28 500 30 300 30 800
3351
Tull- och kustbevakningstjänstemän
Kvinnor
460 31 800 34 000 37 000 34 500
 
 
Män
840 33 000 36 500 41 400 37 600
 
 
Totalt
1 300 32 400 35 500 39 800 36 500
3352
Skattehandläggare
Kvinnor
3 100 29 000 31 000 34 000 32 000
 
 
Män
1 300 29 500 32 000 35 300 33 000
 
 
Totalt
4 400 29 000 31 300 34 400 32 300
3353
Socialförsäkringshandläggare
Kvinnor
8 100 27 300 29 900 32 100 30 200
 
 
Män
2 100 27 500 30 000 32 300 30 600
 
 
Totalt
10 200 27 300 30 000 32 200 30 300
3359
Övriga handläggare
Kvinnor
8 200 28 000 30 500 33 500 31 200
 
 
Män
2 300 27 900 31 100 35 200 32 500
 
 
Totalt
10 400 28 000 30 600 33 800 31 400
3360
Poliser
Kvinnor
5 200 30 200 34 000 38 000 34 300
 
 
Män
10 500 30 600 35 400 39 900 35 500
 
 
Totalt
15 700 30 400 34 900 39 200 35 100
3411
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.
Kvinnor
930 27 900 30 000 32 800 30 800
 
 
Män
1 500 28 200 30 400 33 600 31 100
 
 
Totalt
2 400 28 100 30 300 33 200 31 000
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
Kvinnor
2 900 27 000 29 000 32 200 30 300
 
 
Män
690 25 900 28 600 32 500 31 600
 
 
Totalt
3 500 26 800 29 000 32 300 30 500
4222
Kundtjänstpersonal
Kvinnor
1 700 27 000 28 200 29 800 28 600
 
 
Män
560 27 000 28 200 29 800 28 500
 
 
Totalt
2 200 27 000 28 200 29 800 28 600
5412
Kriminalvårdare
Kvinnor
2 500 26 100 27 200 29 000 27 500
 
 
Män
4 100 26 500 28 000 30 100 28 400
 
 
Totalt
6 600 26 300 27 600 29 700 28 100
9111
Städare
Kvinnor
950 23 100 23 800 24 700 24 000
 
 
Män
140 22 700 23 500 24 500 23 800
 
 
Totalt
1 100 23 000 23 700 24 700 24 000
9622
Vaktmästare m.fl.
Kvinnor
280 25 600 27 200 28 900 27 400
 
 
Män
1 100 25 800 27 500 29 200 27 600
 
 
Totalt
1 400 25 800 27 400 29 200 27 600

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?