Till innehåll på sidan

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Nästa publicering: 2019-09-19

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på kontrolluppgifterna (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2014 SM 2015-12-03
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2013 SM 2014-12-04
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2012 SM 2013-12-10
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2011 SM 2012-12-11
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2010, korrigerad version 2012-01-18 SM 2011-12-12
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2009 SM 2010-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2008 SM 2009-12-14
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2007 SM 2008-12-16
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2006, korrigerad version 080118 SM 2007-12-18
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2005 SM 2007-01-17
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2004 SM 2006-02-08
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2003 SM 2005-03-21
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2002 SM 2004-04-29
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. 2001 SM 2003-05-05
Lönesummor, preliminär A-skatt m.m. SM 2002-06-03

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0302