Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter näringsgren för privat sektor

Kvartal 1 2019

     Årlig förändring i procent
SNINäringsgrenLönesumma,
milj. kr
Arbets-
givaravgift
milj. kr
Prel. A-skatt,
milj. kr
Löne-
summa
Arbets-
givaravgift
Prel. A-
skatt
Totalt (A–U, inkl. okänd bransch) 320 164 99 100 96 121 4,5 4,4 4,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 572 785 691 5,2 5,1 5,2
B+C Tillverkningsindustri, gruvor och mineralutvinning 60 989 18 946 18 339 3,5 3,5 2,5
D+E El- gas och värmeverk, avfallshantering och återvinning 5 810 1 808 1 756 6,1 6,1 5,6
F Byggindustri 32 156 9 980 8 958 5,7 5,7 5,0
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 52 280 16 255 15 218 4,0 4,0 3,6
H Transport och magasinering 20 258 6 257 5 431 4,3 4,2 3,5
I Hotell och restauranger 9 614 2 992 2 381 4,2 4,1 3,6
J Informations- och kommunikationsföretag 29 406 9 109 9 835 6,6 6,5 6,5
K Kreditinstitut och försäkringsbolag[1] 17 368 5 350 .. 1,6 1,7 ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 7 270 2 200 2 211 5,6 4,2 5,4
M+N Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, fastighetsservice och resetjänster 53 330 16 483 15 816 6,0 6,0 5,5
P Utbildning 6 662 2 063 1 690 3,8 3,8 3,0
Q Enheter för vård och omsorg, social tjänst 16 341 5 007 4 529 1,4 1,2 1,6
R+S+T+U Enheter för kultur, nöje och fritid, andra serviceföretag 5 623 1 733 1 540 3,7 3,6 2,3

[1] På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se