Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 1 2019, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Utbetalande sektor

Lönesumma, miljoner kr Årlig förändring i procent Arbetsgivaravgift, miljoner kr Årlig förändring i procent Preliminär A-skatt, miljoner kr Årlig förändring i procent
Totalt
458 970 4,7 142 022 4,6 .. ..
Näringslivet
320 164 4,5 99 100 4,4 96 121 4,5
Statlig
29 559 7,5 9 175 7,5 .. ..
Kommunal
71 183 3,9 22 049 3,9 .. ..
Landsting
28 822 6,1 8 873 6,0 .. ..
Offentlig förvaltning
129 565 5,2 40 097 5,2 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
9 173 3,5 2 811 3,5 .. ..
Utlandet
68 .. 14 .. 2 ..

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-23

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se