Till innehåll på sidan

Lönesummor efter näringsgren (SNI 2007, grov nivå) och kön, 2020

Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter näringsgren, grov nivå, och kön för inkomstår 2020

  Kvinnor Män Okänt Totalt
Näringsgren Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 883 966 417 23 191 8 989 486 580 47 294 995 117 243 9 943 12 868 570 240 80 428
Tillverkning och utvinning 53 438 667 679 171 901 185 187 608 284 492 833 1 078 403 504 4 205 239 704 679 467 668 939
Energi och miljö 6 202 201 307 18 310 19 799 818 868 51 932 57 115 976 240 26 059 136 151 70 482
Byggverksamhet 13 509 657 254 58 443 127 138 264 033 404 796 2 341 099 752 16 708 142 989 021 039 479 947
Handel 81 212 216 249 406 621 132 296 203 356 439 305 1 018 478 566 5 473 214 526 898 171 851 399
Transport 17 283 079 383 76 041 65 404 727 618 270 847 957 023 174 5 388 83 644 830 175 352 276
Hotell och restauranger 17 328 306 627 190 192 20 904 511 432 177 051 705 281 940 9 513 38 938 099 999 376 756
Information och kommunikation 31 084 628 223 99 318 89 844 638 082 203 055 499 833 118 1 910 121 429 099 423 304 283
Kreditinstitut och försäkringsbolag 24 938 930 379 66 309 36 515 941 800 69 709 299 070 677 614 61 753 942 856 136 632
Fastighetsverksamhet 13 328 625 930 108 577 21 513 291 573 158 077 118 815 592 1 001 34 960 733 095 267 655
Företagstjänster 90 152 374 922 434 015 143 802 604 376 541 761 1 907 450 483 14 700 235 862 429 781 990 476
Civila myndigheter och försvaret 76 192 786 066 244 828 60 865 363 528 193 315 170 067 485 1 867 137 228 217 079 440 010
Utbildning 131 128 147 957 552 572 52 837 769 605 219 606 512 817 390 8 059 184 478 734 952 780 237
Vård och omsorg 210 841 355 097 917 706 70 258 151 967 287 322 629 401 249 4 328 281 728 908 313 1 209 356
Personliga och kulturella tjänster m.m. 30 692 287 789 237 812 27 227 483 573 197 056 337 750 804 3 546 58 257 522 166 438 414
Okänd bransch 5 078 809 338 94 646 4 266 213 010 81 775 68 013 086 923 9 413 035 434 177 344
Totalt 805 296 040 617 3 700 482 1 066 852 077 685 3 835 734 11 695 740 039 88 418 1 883 843 858 341 7 624 634

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se