Till innehåll på sidan

Lönesummor efter näringsgren (SNI2007, grov nivå) och kön, 2019

Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter näringsgren, grov nivå, och kön för inkomstår 2019

 KvinnorMänOkäntTotalt
NäringsgrenLönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KU
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 707 447 876 22 155 8 629 045 923 46 014 1 067 394 886 11 228 12 403 888 685 79 397
Tillverkning och utvinning 53 293 567 985 181 799 188 575 203 027 521 267 1 374 575 020 6 126 243 243 346 032 709 192
Energi och miljö 5 791 947 502 18 050 18 671 936 433 52 053 63 476 668 329 24 527 360 603 70 432
Byggverksamhet 12 862 106 753 57 398 124 308 747 598 407 575 2 760 862 624 20 509 139 931 716 975 485 482
Handel 81 719 959 972 428 583 131 495 692 701 455 825 1 267 975 090 7 878 214 483 627 763 892 286
Transport 17 837 796 639 80 382 67 378 585 474 283 020 1 165 914 307 6 777 86 382 296 420 370 179
Hotell och restauranger 19 538 725 401 230 379 22 768 783 793 210 272 1 264 405 613 16 766 43 571 914 807 457 417
Information och kommunikation 29 558 657 948 101 815 85 952 230 078 206 610 587 536 489 2 672 116 098 424 515 311 097
Kreditinstitut och försäkringsbolag 23 736 524 999 66 864 34 510 991 052 69 810 280 175 559 732 58 527 691 610 137 406
Fastighetsverksamhet 12 765 690 415 109 105 20 848 233 367 158 533 128 231 441 1 183 33 742 155 223 268 821
Företagstjänster 89 322 040 372 462 930 143 141 418 538 575 179 2 629 627 830 21 859 235 093 086 740 1 059 968
Civila myndigheter och försvaret 71 973 694 973 244 124 57 891 806 891 196 773 190 834 180 2 038 130 056 336 044 442 935
Utbildning 129 425 064 707 572 119 52 334 149 070 230 924 592 594 647 10 833 182 351 808 424 813 876
Vård och omsorg 207 054 966 344 926 554 67 799 152 434 287 093 728 187 464 5 709 275 582 306 242 1 219 356
Personliga och kulturella tjänster m.m. 31 093 981 392 275 106 27 888 719 879 233 848 454 064 694 5 766 59 436 765 965 514 720
Okänd bransch 5 493 365 237 117 899 4 915 939 850 101 192 102 865 691 1 243 10 512 170 778 220 334
Totalt 794 175 538 515 3 895 262 1 057 110 636 108 4 035 988 14 658 722 203 121 648 1 865 944 896 826 8 052 898

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se