Till innehåll på sidan

Lönesummor efter sektor och kön, 2019

Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter sektor och kön för inkomståret 2019

 KvinnorMänOkänt[1]Totalt
SektorLönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KU
Statlig förvaltning 54 466 227 451 198 124 55 387 854 414 185 252 621 834 283 10 775 110 475 916 148 394 151
Statligt affärsverk 620 617 868 1 203 1 377 657 302 2 479 6 930 580 15 2 005 205 750 3 697
Primärkommunal förvaltning 213 661 857 076 988 120 71 415 820 766 385 473 257 950 983 2 564 285 335 628 825 1 376 157
Landsting 80 297 568 465 263 861 31 188 825 711 81 765 269 710 934 1 112 111 756 105 110 346 738
Övriga offentliga institutioner 347 066 481 1 591 311 326 282 1 353 6 641 926 58 665 034 689 3 002
Aktiebolag ej offenligt ägt 359 066 251 596 1 855 585 788 931 878 965 2 744 107 11 519 813 583 87 326 1 159 517 944 144 4 687 018
Övrigt företag ej offenligt ägt 16 542 028 729 107 350 29 415 026 653 133 494 1 523 274 988 13 733 47 480 330 370 254 577
Statligt ägt företag eller organisation 16 159 713 236 65 787 28 482 621 881 96 434 102 976 453 1 103 44 745 311 570 163 324
Kommunalt ägt företag eller organisation 17 788 683 348 76 275 23 083 841 261 88 188 66 904 429 662 40 939 429 038 165 125
Övrig organsiation 35 074 796 269 333 483 27 213 439 624 312 595 259 732 284 3 922 62 547 968 177 650 000
Uppgift saknas 150 727 996 3 883 302 343 249 4 848 22 951 760 378 476 023 005 9 109
Totalt 794 175 538 515 3 895 262 1 057 110 636 108 4 035 988 14 658 722 203 121 648 1 865 944 896 826 8 052 898

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se