Till innehåll på sidan

Lönesummor efter sektor och kön, 2020

Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter sektor och kön för inkomståret 2020

  Kvinnor Män Okänt[1] Totalt
Sektor Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU Lönesumma Antal KU
Statlig förvaltning 57 339 290 982 195 867 57 880 320 071 182 244 563 028 504 8 784 115 782 639 557 386 895
Statligt affärsverk 653 986 474 1 256 1 453 333 595 2 533 4 657 267 12 2 111 977 336 3 801
Primärkommunal förvaltning 215 252 304 919 945 619 72 291 192 117 359 330 207 904 923 1 740 287 751 401 959 1 306 689
Landsting 83 042 447 548 264 892 32 244 193 823 81 994 240 761 585 881 115 527 402 956 347 767
Övriga offentliga institutioner 341 780 892 1 369 312 718 884 1 191 7 914 185 40 662 413 961 2 600
Aktiebolag ej offenligt ägt 362 384 624 182 1 747 493 794 105 051 575 2 624 847 9 152 859 653 63 086 1 165 642 535 410 4 435 426
Övrigt företag ej offenligt ägt 16 557 806 963 97 626 29 574 558 097 121 698 1 167 652 629 10 071 47 300 017 689 229 395
Statligt ägt företag eller organisation 16 280 101 745 63 333 28 349 084 860 91 627 78 695 641 647 44 707 882 246 155 607
Kommunalt ägt företag eller organisation 18 139 444 924 71 436 23 450 255 111 82 586 51 075 001 425 41 640 775 036 154 447
Övrig organsiation 35 115 724 188 304 098 26 905 520 763 280 957 204 127 719 2 444 62 225 372 670 587 499
Uppgift saknas 188 527 800 7 493 285 848 789 6 727 17 062 932 288 491 439 521 14 508
Totalt 805 296 040 617 3 700 482 1 066 852 077 685 3 835 734 11 695 740 039 88 418 1 883 843 858 341 7 624 634

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se