Till innehåll på sidan

Lönesummor per arbetsställelän fördelat på kön, 2019

Lönesummor (SEK) per arbetsställelän fördelat på kön för inkomstår 2019

  KvinnorMänOkäntTotalt
LänskodLänLönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KULönesummaAntal AGI/KU
01 Stockholms 232 842 750 117 1 054 338 314 634 440 441 1 084 623 4 845 529 030 42 881 552 322 719 588 2 181 842
03 Uppsala 26 527 768 803 136 459 31 471 913 251 132 402 354 743 505 3 245 58 354 425 559 272 106
04 Södermanlands 18 111 783 963 96 190 22 160 643 877 95 067 133 743 453 1 306 40 406 171 293 192 563
05 Östergötlands 32 380 973 936 161 692 44 802 776 411 173 343 265 477 351 2 303 77 449 227 698 337 338
06 Jönköpings 25 764 315 088 132 916 36 223 758 544 145 602 243 669 092 2 311 62 231 742 724 280 829
07 Kronobergs 14 686 230 983 72 588 20 660 922 784 80 514 210 161 744 1 741 35 557 315 511 154 843
08 Kalmar 15 896 510 104 82 561 20 894 152 174 87 411 153 552 578 1 709 36 944 214 856 171 681
09 Gotlands 4 008 301 551 23 314 4 475 651 494 22 240 60 115 835 582 8 544 068 880 46 136
10 Blekinge 10 350 354 823 50 678 14 340 720 633 55 268 100 507 285 1 135 24 791 582 741 107 081
12 Skåne 95 712 838 840 479 572 123 397 929 043 483 004 2 691 370 535 17 217 221 802 138 418 979 793
13 Hallands 21 203 219 270 113 224 26 407 656 251 110 083 271 955 619 2 604 47 882 831 140 225 911
14 Västra Götalands 135 310 489 269 653 298 182 981 937 817 683 366 2 002 778 085 16 271 320 295 205 171 1 352 935
17 Värmlands 18 423 056 312 98 297 23 845 395 582 100 209 228 711 113 1 744 42 497 163 007 200 250
18 Örebro 21 230 423 132 108 805 27 939 299 145 113 107 188 226 985 1 554 49 357 949 262 223 466
19 Västmanlands 18 603 017 708 93 120 25 331 668 412 99 334 108 382 198 1 020 44 043 068 318 193 474
20 Dalarnas 19 419 758 529 103 397 25 665 504 497 109 916 191 277 366 1 721 45 276 540 392 215 034
21 Gävleborgs 18 954 153 205 98 242 24 987 576 353 102 968 100 211 050 831 44 041 940 608 202 041
22 Västernorrlands 17 098 276 913 87 061 22 683 024 068 91 813 195 445 096 1 606 39 976 746 077 180 480
23 Jämtlands 9 109 795 462 51 525 10 910 276 513 51 971 112 095 343 1 159 20 132 167 318 104 655
24 Västerbottens 19 242 228 139 101 156 25 891 589 404 108 040 142 176 458 1 257 45 275 994 001 210 453
25 Norrbottens 18 288 137 370 92 460 25 164 826 727 99 190 465 619 620 3 355 43 918 583 717 195 005
00 Okänt 1 011 154 998 4 369 2 238 972 687 6 517 1 592 972 862 14 096 4 843 100 547 24 982
Totalt  794 175 538 515 3 895 262 1 057 110 636 108 4 035 988 14 658 722 203 121 648 1 865 944 896 826 8 052 898

 

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se