Till innehåll på sidan

Lönesummor per arbetsställelän fördelat på kön, 2020

Lönesummor (SEK) per arbetsställelän fördelat på kön för inkomstår 2020

    Kvinnor Män Okänt Totalt
Länskod Län Lönesumma Antal Ku Lönesumma Antal Ku Lönesumma Antal Ku Lönesumma Antal Ku
01 Stockholms 237 767 246 136 997 966 321 373 513 679 1 038 469 3 804 845 797 30 144 562 945 605 612 2 066 579
03 Uppsala 27 184 241 344 130 585 32 263 041 183 127 079 272 678 028 2 257 59 719 960 555 259 921
04 Södermanlands 18 378 771 338 92 018 21 765 106 961 89 240 95 981 394 949 40 239 859 693 182 207
05 Östergötlands 32 832 025 461 153 860 45 305 634 573 164 756 205 491 841 1 702 78 343 151 875 320 318
06 Jönköpings 25 985 004 274 126 737 36 036 808 839 138 399 163 251 270 1 432 62 185 064 383 266 568
07 Kronobergs 14 735 760 975 68 528 20 601 126 934 76 080 152 087 284 1 197 35 488 975 193 145 805
08 Kalmar 16 047 495 648 79 224 20 757 845 746 82 771 118 313 314 1 222 36 923 654 708 163 217
09 Gotlands 4 063 602 745 21 626 4 507 417 972 20 606 44 522 864 428 8 615 543 581 42 660
10 Blekinge 10 440 809 443 48 084 14 281 810 143 51 896 79 057 463 963 24 801 677 049 100 943
12 Skåne 97 592 916 832 460 499 125 549 250 771 461 860 2 428 438 350 13 367 225 570 605 953 935 726
13 Hallands 21 540 797 874 109 292 26 897 296 562 106 843 196 193 478 1 721 48 634 287 914 217 856
14 Västra Götalands 136 118 030 532 616 422 183 234 191 573 643 467 1 492 353 205 10 672 320 844 575 310 1 270 561
17 Värmlands 18 514 054 211 92 001 23 699 490 898 93 325 142 822 859 1 048 42 356 367 968 186 374
18 Örebro 21 627 377 790 104 300 28 400 961 317 108 680 153 127 614 1 196 50 181 466 721 214 176
19 Västmanlands 18 851 485 363 88 782 25 150 384 255 93 119 71 898 703 686 44 073 768 321 182 587
20 Dalarnas 19 549 354 654 98 316 25 521 007 285 102 845 133 104 730 1 211 45 203 466 669 202 372
21 Gävleborgs 19 153 790 704 93 628 24 885 884 091 97 404 78 992 429 678 44 118 667 224 191 710
22 Västernorrlands 17 177 577 323 83 599 22 582 339 231 87 503 157 955 378 1 329 39 917 871 932 172 431
23 Jämtlands 9 119 505 009 48 355 10 877 435 153 49 157 90 818 780 887 20 087 758 942 98 399
24 Västerbottens 19 469 531 214 95 869 26 053 526 500 101 985 126 161 754 1 023 45 649 219 468 198 877
25 Norrbottens 18 319 428 942 87 672 25 080 635 246 94 718 443 917 243 2 869 43 843 981 431 185 259
00 Okänt 827 232 805 3 119 2 027 368 773 5 532 1 243 726 261 11 437 4 098 327 839 20 088
Totalt   805 296 040 617 3 700 482 1 066 852 077 685 3 835 734 11 695 740 039 88 418 1 883 843 858 341 7 624 634

1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.

Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se