Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2013:

Mångfald i styrelsen bra för kvinnliga vd:ar

Statistiknyhet från SCB 2013-11-13 9.30

En kvinnlig vd löper större risk att lämna ett företag när styrelsen består mest av män eller av personer i samma ålder. En mångfald i styrelsen är således bra om man vill minska risken att en vd avgår som en följd av sociala processer.

I senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad undersöks orsakerna till manliga respektive kvinnliga vd:ars avgångar, samt i vilken grad företagets resultat och bolagsstyrelsens sammansättning, exempelvis ålder och kön kan påverka detta. Analysen visar att i homogena styrelser ökar sannolikheten för att en kvinnlig vd avgår. Bland manliga vd:ar finns inte detta mönster.

Studien visar också att kvinnliga vd:ar är mindre pressade att avgå när företaget går dåligt. Bland Sveriges vd:ar är 12 procent kvinnor och bland börsnoterade företag är motsvarande siffra endast 2,4 procent.

Publikationen innehåller också två studier med inriktning på globaliseringen av den svenska ekonomin.

Svensk näringsliv allt mer beroende av utlandet

I den andra artikeln analyseras det svenska utlandsberoendet i globala värdekedjor. Studien visar att det svenska utlandsberoendet har ökat när det gäller export, import och offshoring, det vill säga utlokalisering av verksamhet till andra länder.

Dessutom indikeras att inhemsk svensk tillverkning mer och mer utlokaliserats till andra länder men att detta sker i en avtagande takt. Den främsta förklaringen bakom den ökade utlokaliseringen är en expansion av svenska bolag i tillväxtländer såsom Kina, Indien och Östeuropa.

Teknologisökande motiv – viktig förklaring till direktinvesteringar

I den sista artikeln studeras ingående och utgående direktinvesteringar för Sverige. Resultaten indikerar att drivkrafterna bakom direktinvesteringar varierar från land till land. Motivet att söka ny teknologi tenderar att vara en viktig förklaring till direktinvesteringar, både vad gäller de i Sverige liksom utgående svenska direktinvesteringar i USA och Storbritannien. Dessutom visar analysen att en etablering för att öka närheten till lokala utländska marknader kan vara en viktig förklaring till svenska direktinvesteringar i USA och Storbritannien.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Andreas Poldahl, utredare, SCB

Telefon
010-479 63 61
E-post
andreas.poldahl@scb.se