Till innehåll på sidan

Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön

Kvartal 1 2022

Antal sjukdagar per anställd efter sektor och kön

Definitioner och förklaringar

Som sjukdagar räknas alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30