Till innehåll på sidan

Antal sjukfall uppdelat på sektor och kön

Kvartal 1 2022

Sektor Totalt Felmarginal Kvinnor Felmarginal Män Felmarginal
Näringsliv 1 905 094 89 233 817 270 52 141 1 087 824 55 491
Kommun 813 659 529 644 932 466 168 728 135
Region 235 563 0 192 504 0 43 059 0
Staten 135 963 63 79 312 45 56 651 27
HiO 54 489 2 807 38 579 2 197 15 910 1 092
Totalt 3 144 769 89 279 1 772 597 52 189 1 372 172 55 502

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30