Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och NUTS2 (EU-standard), 2017

NäringsgrenSE11 –
Stockholm
SE12 –
Östra Mellansverige
SE22 –
Sydsverige
SE31 –
Norra Mellansverige
SE32 –
Mellersta Norrland
SE33 –
Övre Norrland
SE21 –
Småland med öarna
SE23 –
Västsverige
Totalt
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 280 15 687 14 078 13 450 7 623 8 935 14 865 17 633 96 551
män 2 607 12 003 10 289 10 157 5 820 6 842 11 506 13 496 72 720
kvinnor 1 673 3 684 3 789 3 293 1 803 2 093 3 359 4 137 23 831
B. Utvinning av mineral 256 819 370 797 188 5 652 355 403 8 840
män 188 697 315 695 166 4 348 303 321 7 033
kvinnor 68 122 55 102 22 1 304 52 82 1 807
C. Tillverkning 63 173 97 778 68 754 56 481 17 944 24 720 79 434 134 229 542 513
män 44 471 75 509 51 922 45 226 14 585 20 286 60 550 100 752 413 301
kvinnor 18 702 22 269 16 832 11 255 3 359 4 434 18 884 33 477 129 212
D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 5 501 4 447 3 460 2 239 1 461 2 335 2 459 6 030 27 932
män 3 724 3 416 2 339 1 656 1 150 1 667 1 888 4 459 20 299
kvinnor 1 777 1 031 1 121 583 311 668 571 1 571 7 633
E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4 282 4 138 3 100 1 979 775 1 158 2 155 4 871 22 458
män 3 403 3 131 2 511 1 615 638 971 1 783 3 851 17 903
kvinnor 879 1 007 589 364 137 187 372 1 020 4 555
F. Byggverksamhet 82 421 59 191 48 662 31 942 13 485 21 068 26 576 71 098 354 443
män 72 672 54 101 44 141 29 665 12 563 19 344 24 599 64 625 321 710
kvinnor 9 749 5 090 4 521 2 277 922 1 724 1 977 6 473 32 733
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 165 718 79 656 87 236 40 713 17 432 23 785 46 322 126 667 587 529
män 89 176 44 871 49 484 22 362 9 769 12 887 25 829 69 158 323 536
kvinnor 76 542 34 785 37 752 18 351 7 663 10 898 20 493 57 509 263 993
H. Transport och magasinering 62 212 30 683 31 228 16 404 8 594 12 059 20 333 47 966 229 479
män 48 075 24 683 24 606 13 265 7 082 9 952 16 078 36 696 180 437
kvinnor 14 137 6 000 6 622 3 139 1 512 2 107 4 255 11 270 49 042
I. Hotell- och restaurangverksamhet 53 845 22 181 21 397 12 515 6 076 8 020 12 198 32 967 169 199
män 29 237 10 689 10 597 5 709 2 883 3 496 5 534 15 649 83 794
kvinnor 24 608 11 492 10 800 6 806 3 193 4 524 6 664 17 318 85 405
J. Information- och kommunikationsverksamhet 102 039 19 133 23 734 6 935 5 179 6 128 8 411 31 339 202 898
män 70 470 14 203 17 510 5 155 3 853 4 508 5 911 23 173 144 783
kvinnor 31 569 4 930 6 224 1 780 1 326 1 620 2 500 8 166 58 115
K. Finans- och försäkringsverksamhet 54 484 6 988 8 402 2 971 3 824 3 006 3 547 11 867 95 089
män 28 579 3 118 4 047 1 338 1 700 1 348 1 709 5 334 47 173
kvinnor 25 905 3 870 4 355 1 633 2 124 1 658 1 838 6 533 47 916
L. Fastighetsverksamhet 20 527 12 760 12 115 6 320 2 750 3 878 5 779 16 001 80 130
män 11 800 7 604 7 435 4 036 1 741 2 456 3 800 9 730 48 602
kvinnor 8 727 5 156 4 680 2 284 1 009 1 422 1 979 6 271 31 528
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 119 130 38 190 40 549 14 502 7 216 11 424 15 343 62 517 308 871
män 65 654 22 501 23 961 9 105 4 508 7 203 9 151 37 905 179 988
kvinnor 53 476 15 689 16 588 5 397 2 708 4 221 6 192 24 612 128 883
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 86 337 43 196 37 060 18 460 9 576 12 144 20 547 55 473 282 793
män 46 027 24 328 20 490 9 925 5 244 6 827 11 881 31 633 156 355
kvinnor 40 310 18 868 16 570 8 535 4 332 5 317 8 666 23 840 126 438
O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 78 453 47 513 37 296 24 361 13 930 16 747 21 752 53 035 293 087
män 34 082 20 118 15 846 9 486 5 622 7 716 8 976 21 807 123 653
kvinnor 44 371 27 395 21 450 14 875 8 308 9 031 12 776 31 228 169 434
P. Utbildning 121 372 90 445 80 200 42 485 19 696 30 106 44 097 106 293 534 694
män 33 829 23 573 21 281 10 603 5 005 8 410 10 568 26 655 139 924
kvinnor 87 543 66 872 58 919 31 882 14 691 21 696 33 529 79 638 394 770
Q. Vård och omsorg; sociala tjänster 153 565 140 826 116 509 75 158 34 351 51 894 74 456 165 379 812 138
män 35 305 28 587 23 216 13 913 7 530 11 453 14 048 31 836 165 888
kvinnor 118 260 112 239 93 293 61 245 26 821 40 441 60 408 133 543 646 250
R. Kultur, nöje och fritid 29 136 13 139 12 663 7 989 3 650 4 466 6 094 18 410 95 547
män 14 784 6 550 6 522 4 225 2 001 2 227 3 139 8 993 48 441
kvinnor 14 352 6 589 6 141 3 764 1 649 2 239 2 955 9 417 47 106
S. Annan serviceverksamhet 35 154 17 433 16 064 8 731 4 070 5 381 9 154 21 084 117 071
män 12 367 6 139 5 633 2 833 1 424 1 924 3 445 7 332 41 097
kvinnor 22 787 11 294 10 431 5 898 2 646 3 457 5 709 13 752 75 974
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 4 2 7 0 0 0 0 2 15
män 1 0 3 0 0 0 0 0 4
kvinnor 3 2 4 0 0 0 0 2 11
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 780 0 0 0 0 0 0 5 785
män 370 0 0 0 0 0 0 1 371
kvinnor 410 0 0 0 0 0 0 4 414
Ej specificerad verksamhet 7 106 8 226 8 521 6 237 2 719 3 053 6 828 10 141 52 831
män 3 103 3 410 3 301 2 734 1 246 1 308 2 550 4 099 21 751
kvinnor 4 003 4 816 5 220 3 503 1 473 1 745 4 278 6 042 31 080
Totalt 1 249 775 752 431 671 405 390 669 180 539 255 959 420 705 993 410 4 914 893
män 649 924 389 231 345 449 203 703 94 530 135 173 223 248 517 505 2 558 763
kvinnor 599 851 363 200 325 956 186 966 86 009 120 786 197 457 475 905 2 356 130

Kommentarer

Från och med november 2016 har SCB frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se