Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Nästa publicering: 2019-03-07

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut. 2014 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

Statistiknyheter

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016

2018-03-07

Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef 2016 (exkl. politiker, högre ämbetsmän och VD:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2016 SM 2018-03-07
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015 SM 2017-03-08
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2014 SM 2016-03-16
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 SM 2015-02-12
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2012 SM 2014-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2011 SM 2013-03-06
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2010 SM 2012-03-07
Bakgrundsfakta: Yrkesregistret med yrkesstatistik – En beskrivning av innehåll och kvalitet Rapport 2011-10-21
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2009 SM 2011-03-04
Yrkesregistret med yrkesstatistik - Kvinnor och män i olika yrken? Korrigerad version 2012-02-29 SM 2010-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2008 SM 2010-03-02
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2007 SM 2009-03-05
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2006 SM 2008-02-27
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2005 SM 2007-03-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2004 SM 2006-04-28
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2003 SM 2005-05-24

Artiklar

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0208