Till innehåll på sidan

20 vanligaste yrkena för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2019

SSYK 2012YrkeAntal mänTotaltMän %
4322
Lager- och terminalpersonal
68 391 88 647 77
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
65 777 80 963 81
3322
Företagssäljare
64 400 88 394 73
8332
Lastbilsförare m.fl.
53 596 57 677 93
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
45 894 46 504 99
5223
Butikssäljare, fackhandel
43 140 111 581 39
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
43 097 50 455 85
5152
Fastighetsskötare
34 999 41 585 84
7411
Installations- och serviceelektriker
33 057 33 818 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
32 242 33 325 97
5222
Butikssäljare, dagligvaror
30 060 86 998 35
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
28 213 71 192 40
2341
Grundskollärare
27 962 108 839 26
7233
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer
26 880 28 931 93
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
26 857 31 920 84
3113
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
25 702 29 613 87
7125
VVS-montörer m.fl.
21 433 21 753 99
2422
Planerare och utredare m.fl.
21 016 60 114 35
3112
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
20 895 26 789 78
9111
Städare
20 736 77 568 27

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?