Till innehåll på sidan

25 yrken med högsta medelålder totalt

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder, år 2019

SSYK 2012YrkeÅlder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
2311
Professorer
53
2242
Psykoterapeuter
53
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
52
2672
Diakoner
52
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
5326
Ambulanssjukvårdare
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
51
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
51
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
50
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
50
2351
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
50
1113
Chefstjänstemän i intresseorganisationer
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
49
5325
Barnsköterskor
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
2224
Distriktssköterskor
49
2233
Skolsköterskor
49
1422
Förskolechefer, nivå 2
49
1120
Verkställande direktörer m.fl.
49
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
48
8331
Buss- och spårvagnsförare
48
1352
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2
48
1331
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1
48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?