Till innehåll på sidan

25 yrken med högsta medelåldern för kvinnor

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder för kvinnor, år 2019

SSYK 2012YrkeÅlder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
2242
Psykoterapeuter
54
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
52
2672
Diakoner
52
2311
Professorer
52
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
51
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
50
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
50
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
50
2351
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
50
8331
Buss- och spårvagnsförare
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49
2234
Företagssköterskor
49
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
49
5325
Barnsköterskor
49
3452
Storhushållsföreståndare
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
1512
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2
49
2233
Skolsköterskor
49
2224
Distriktssköterskor
49
1120
Verkställande direktörer m.fl.
49
1422
Förskolechefer, nivå 2
49
1212
Ekonomi- och finanschefer, nivå 2
48
5144
Fotterapeuter
48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?