Till innehåll på sidan

25 yrken med högsta medelåldern för män

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter medelålder för män år 2019

SSYK 2012YrkeÅlder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
53
2242
Psykoterapeuter
53
2311
Professorer
53
5326
Ambulanssjukvårdare
52
3230
Terapeuter inom alternativmedicin
51
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
2672
Diakoner
51
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
51
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
50
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
50
2320
Lärare i yrkesämnen
49
1113
Chefstjänstemän i intresseorganisationer
49
1352
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
2671
Präster
49
2225
Psykiatrisjuksköterskor
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49
1120
Verkställande direktörer m.fl.
49
2211
Specialistläkare
49
1492
Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2
49
8331
Buss- och spårvagnsförare
48
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
48
1331
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1
48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?