Till innehåll på sidan

30 vanligaste yrkena

Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal i yrket, år 2019

SSYK 2012YrkeTotaltKvinnorMänKvinnor %Män %
5321
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende
132 307 119 901 12 406 91 9
5223
Butikssäljare, fackhandel
111 581 68 441 43 140 61 39
2341
Grundskollärare
108 839 80 877 27 962 74 26
5311
Barnskötare
93 164 83 609 9 555 90 10
4322
Lager- och terminalpersonal
88 647 20 256 68 391 23 77
3322
Företagssäljare
88 394 23 994 64 400 27 73
5222
Butikssäljare, dagligvaror
86 998 56 938 30 060 65 35
2512
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
80 963 15 186 65 777 19 81
5330
Vårdbiträden
78 582 58 164 20 418 74 26
9111
Städare
77 568 56 832 20 736 73 27
9412
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
71 192 42 979 28 213 60 40
4119
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
70 279 55 248 15 031 79 21
5342
Vårdare, boendestödjare
68 598 50 438 18 160 74 26
2343
Förskollärare
67 582 64 679 2 903 96 4
5343
Personliga assistenter
67 545 48 707 18 838 72 28
2422
Planerare och utredare m.fl.
60 114 39 098 21 016 65 35
8332
Lastbilsförare m.fl.
57 677 4 081 53 596 7 93
7223
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete
50 455 7 358 43 097 15 85
2221
Grundutbildade sjuksköterskor
48 407 42 935 5 472 89 11
7111
Träarbetare, snickare m.fl.
46 504 610 45 894 1 99
5120
Kockar och kallskänkor
41 626 21 000 20 626 50 50
5152
Fastighetsskötare
41 585 6 586 34 999 16 84
5312
Elevassistenter m.fl.
38 553 23 978 14 575 62 38
4111
Ekonomiassistenter m.fl.
38 339 33 151 5 188 86 14
5323
Undersköterskor, vård- och specialavdelning
37 551 34 024 3 527 91 9
2421
Lednings- och organisationsutvecklare
34 208 16 522 17 686 48 52
7411
Installations- och serviceelektriker
33 818 761 33 057 2 98
7231
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
33 325 1 083 32 242 3 97
2143
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
31 920 5 063 26 857 16 84
4222
Kundtjänstpersonal
31 882 18 915 12 967 59 41

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha fått en lön i november som överstiger 99 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-03-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?