Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik

Nästa publicering: 2022-02-22

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

10 449 381

Referenstid: november 2021

0,7 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Befolkningsstatistik första halvåret 2021

2021-08-18

Under första halvåret 2021 ökade Sveriges befolkning med 29 953 personer, vilket var 5 152 personer fler än första halvåret 2020. Den 30 juni 2021 uppgick Sveriges folkmängd till 10 409 248 personer. Jämfört med året före var antalet födda under första halvåret 2021 marginellt fler samtidigt som antalet döda var betydligt färre.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tillsammans – integration i svenska samhället Rapport 2005-04-25

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Preliminär befolkningsstatistik (månad, kvartal, halvår samt 1 november) och slutlig befolkningsstatistik (år)
Preliminär befolkningsstatistik (månad, kvartal, halvår samt 1 november)
Slutlig befolkningsstatistik (år)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/be0101