Till innehåll på sidan

Invandring första halvåret 2020, preliminär statistik

Rang totalt Födelseland Första halvåret Procentuell Rang första
    2020 2019 förändring halvåret
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt 2019 totalt
  Totalt 36 058 16 774 19 284 55 222 25 076 30 146 ‑34,7  
1 Sverige 5 349 2 551 2 798 5 753 2 735 3 018 ‑7,0 (1)
2 Indien 1 699 766 933 3 451 1 601 1 850 ‑50,8 (4)
3 Syrien 1 690 848 842 3 511 1 910 1 601 ‑51,9 (3)
4 Polen 1 281 451 830 1 591 548 1 043 ‑19,5 (8)
5 Afghanistan 1 209 466 743 4 508 922 3 586 ‑73,2 (2)
6 Irak 1 173 519 654 1 883 871 1 012 ‑37,7 (6)
7 Iran 910 440 470 1 800 789 1 011 ‑49,4 (7)
8 Pakistan 876 363 513 1 298 597 701 ‑32,5 (9)
9 Tyskland 843 441 402 952 496 456 ‑11,4 ( 13)
10 Danmark 742 341 401 701 312 389 5,8 ( 20)
11 Eritrea 739 332 407 2 001 1 046 955 ‑63,1 (5)
12 Turkiet 728 303 425 1 170 430 740 ‑37,8 ( 10)
13 Storbritannien och Nordirland 722 270 452 899 327 572 ‑19,7 ( 15)
14 Finland 661 383 278 765 406 359 ‑13,6 ( 19)
15 Rumänien 633 246 387 915 330 585 ‑30,8 ( 14)
16 Norge 609 305 304 770 390 380 ‑20,9 ( 18)
17 USA 578 275 303 789 381 408 ‑26,7 ( 17)
18 Somalia 515 257 258 1 142 509 633 ‑54,9 ( 11)
19 Albanien 479 230 249 690 309 381 ‑30,6 ( 21)
20 Kina 456 245 211 996 494 502 ‑54,2 ( 12)
  Övriga länder 14 166 6 742 7 424 19 637 9 673 9 964 ‑27,9  

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se