Till innehåll på sidan

Antal asylsökande per månad

Antal asylsökande åren 2010–2016 och asylsökande per månad åren 2011–2017

 Asylsökande per månad
År
Månad
   Därav
ensamkommande
flyktingbarn
  
Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
 TotaltKvinnorMänTotaltFlickorPojkarLandTotalt
2016
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
2015
162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522
Syrien
51 338
2014
81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686
Syrien
30 583
2013
54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184
Syrien
16 317
2012
43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997
Syrien
7 814
2011
29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257
Afghanistan
4 122
2010
31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929
Serbien
6 335
Proc. förändr. 2015–2016
‑82,2 ‑75,9 ‑84,9 ‑93,8 ‑84,7 ‑94,6    
Proc. förändr. 2014–2015
100,3 81,8 109,3 401,8 108,9 472,0    
Proc. förändr. 2013–2014
49,8 35,8 57,7 83,0 104,0 78,6    
Proc. förändr. 2012–2013
23,6 20,8 25,3 7,7 15,0 6,2    
Proc. förändr. 2011–2012
48,0 50,7 46,5 34,7 45,3 32,8    
Proc. förändr. 2010–2011
‑6,8 ‑10,9 ‑4,4 11,0 ‑13,8 17,0    
2017 (preliminär statistik)
               
Summa
23 754 9 297 14 457 1 236 269 967
Syrien
4 401
Januari
1 991 794 1 197 127 31 96
Syrien
252
Februari
1 770 713 1 057 76 16 60
Irak
186
Mars
1 952 771 1 181 103 29 74
Syrien
220
April
1 582 642 940 77 23 54
Syrien
232
Maj
1 784 721 1 063 94 18 76
Syrien
249
Juni
2 362 902 1 460 100 22 78
Syrien
727
Juli
2 323 898 1 425 127 20 107
Syrien
528
Augusti
2 839 1 137 1 702 152 24 128
Syrien
908
September
2 642 1 029 1 613 128 41 87
Syrien
507
Oktober
2 398 910 1 488 118 22 96
Syrien
345
November
2 111 780 1 331 134 23 111
Syrien
257
Procentuell förändring jämfört
med motsvarande månad 2016
               
Totalt
‑11,9 ‑13,6 ‑10,7 ‑40,9 ‑35,0 ‑42,3    
Januari
‑52,2 ‑51,3 ‑52,8 ‑79,5 ‑55,7 ‑82,5    
Februari
‑35,2 ‑38,2 ‑33,0 ‑56,3 ‑51,5 ‑57,4    
Mars
‑13,1 ‑17,7 ‑9,8 ‑3,7 26,1 ‑11,9    
April
‑22,7 ‑15,3 ‑27,1 ‑43,8 ‑30,3 ‑48,1    
Maj
‑13,6 ‑12,5 ‑14,3 ‑39,0 ‑61,7 ‑29,0    
Juni
12,3 10,7 13,3 ‑35,5 ‑37,1 ‑35,0    
Juli
8,8 10,9 7,5 ‑27,0 ‑13,0 ‑29,1    
Augusti
19,6 15,5 22,4 4,8 ‑47,8 29,3    
September
9,7 6,0 12,2 ‑30,8 ‑18,0 ‑35,6    
Oktober
‑1,6 ‑6,6 1,8 ‑10,6 ‑24,1 ‑6,8    
November
‑5,7 ‑13,4 ‑0,4 22,9 ‑8,0 32,1    
2016 (slutlig statistik)
               
Totalt
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
Januari
4 168 1 631 2 537 619 70 549
Syrien
1 106
Februari
2 731 1 153 1 578 174 33 141
Syrien
705
Mars
2 246 937 1 309 107 23 84
Syrien
390
April
2 047 758 1 289 137 33 104
Syrien
329
Maj
2 065 824 1 241 154 47 107
Syrien
293
Juni
2 104 815 1 289 155 35 120
Syrien
329
Juli
2 135 810 1 325 174 23 151
Syrien
384
Augusti
2 374 984 1 390 145 46 99
Syrien
364
September
2 408 971 1 437 185 50 135
Syrien
410
Oktober
2 436 974 1 462 132 29 103
Syrien
387
November
2 238 901 1 337 109 25 84
Syrien
404
December
1 987 829 1 158 108 21 87
Syrien
358
2015 (slutlig statistik)
               
Totalt
162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522
Syrien
51 338
Januari
4 896 1 577 3 319 543 86 457
Syrien
1 563
Februari
4 040 1 367 2 673 460 83 377
Syrien
957
Mars
4 117 1 385 2 732 447 77 370
Syrien
939
April
3 917 1 250 2 667 445 64 381
Syrien
991
Maj
5 376 1 619 3 757 1 133 176 957
Syrien
1 209
Juni
6 619 1 998 4 621 1 426 172 1 254
Syrien
1 751
Juli
8 065 2 353 5 712 1 880 205 1 675
Syrien
2 490
Augusti
11 746 3 262 8 484 2 959 276 2 683
Syrien
4 780
September
24 307 6 862 17 445 4 712 447 4 265
Syrien
10 960
Oktober
39 196 10 519 28 677 9 339 532 8 807
Syrien
12 974
November
36 726 11 343 25 383 8 808 503 8 305
Afghanistan
14 688
December
13 872 4 614 9 258 3 217 226 2 991
Afghanistan
5 305
2014 (slutlig statistik)
               
Totalt
81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686
Syrien
30 583
Januari
4 451 1 445 3 006 301 62 239
Syrien
1 560
Februari
4 109 1 359 2 750 309 51 258
Syrien
1 542
Mars
4 406 1 422 2 984 304 56 248
Syrien
1 714
April
4 855 1 546 3 309 382 73 309
Syrien
1 732
Maj
6 019 1 932 4 087 457 90 367
Syrien
2 200
Juni
8 073 2 612 5 461 599 135 464
Syrien
2 955
Juli
9 385 3 001 6 384 813 179 634
Syrien
3 474
Augusti
8 877 2 946 5 931 831 182 649
Syrien
3 480
September
9 976 3 333 6 643 916 166 750
Syrien
4 002
Oktober
8 184 2 633 5 551 856 165 691
Syrien
3 154
November
6 009 1 933 4 076 562 101 461
Syrien
2 296
December
6 957 2 322 4 635 719 103 616
Syrien
2 474
2013 (slutlig statistik)
               
Totalt
54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184
Syrien
16 317
Januari
3 802 1 427 2 375 264 49 215
Syrien
1 004
Februari
2 970 1 087 1 883 190 34 156
Syrien
734
Mars
2 964 1 057 1 907 205 37 168
Syrien
752
April
3 061 1 121 1 940 203 40 163
Syrien
703
Maj
3 084 1 122 1 962 238 27 211
Syrien
765
Juni
2 978 1 114 1 864 226 32 194
Syrien
730
Juli
4 061 1 508 2 553 302 52 250
Syrien
977
Augusti
4 798 1 759 3 039 383 60 323
Syrien
1 180
September
7 767 2 883 4 884 469 98 371
Syrien
2 713
Oktober
7 908 2 761 5 147 572 113 459
Syrien
2 641
November
5 535 1 873 3 662 409 68 341
Syrien
2 136
December
5 331 1 784 3 547 391 58 333
Syrien
1 982
2012 (slutlig statistik)
               
Totalt
43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997
Syrien
7 814
Januari
2 717 998 1 719 226 45 181
Somalia
500
Februari
2 366 857 1 509 194 33 161
Somalia
417
Mars
2 470 852 1 618 244 31 213
Somalia
412
April
2 447 830 1 617 219 38 181
Somalia
409
Maj
3 242 1 109 2 133 260 46 214
Albanien
590
Juni
3 096 1 111 1 985 244 24 220
Bosnien och
Hercegovina
482
Juli
4 108 1 506 2 602 298 52 246
Syrien
621
Augusti
4 356 1 644 2 712 346 59 287
Syrien
1 134
September
4 916 1 907 3 009 392 58 334
Syrien
1 300
Oktober
5 512 2 078 3 434 454 64 390
Syrien
1 254
November
4 567 1 722 2 845 357 72 285
Syrien
1 156
December
4 090 1 528 2 562 344 59 285
Syrien
1 159
2011 (slutlig statistik)
               
Totalt
29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257
Afghanistan
4 122
Januari
1 963 698 1 265 193 29 164
Afghanistan
246
Februari
1 950 656 1 294 162 19 143
Somalia
240
Mars
2 302 829 1 473 177 31 146
Somalia
293
April
2 040 766 1 274 110 20 90
Makedonien
264
Maj
2 377 898 1 479 151 27 124
Somalia
340
Juni
1 963 629 1 334 173 18 155
Afghanistan
385
Juli
2 063 751 1 312 188 24 164
Afghanistan
371
Augusti
2 567 916 1 651 276 40 236
Afghanistan
416
September
2 795 1 008 1 787 309 48 261
Afghanistan
494
Oktober
3 022 1 112 1 910 335 50 285
Afghanistan
504
November
3 112 1 154 1 958 301 51 250
Serbien
587
December
3 494 1 291 2 203 282 43 239
Somalia
578

Anm: tabellen innehåller efterregistreringar och justeringar för tidigare månader. Därför skiljer sig antalsuppgifterna mot tidigare publicerad statistik.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-01-12

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för befolkningsstatistik

Adress
701 89 Örebro
E-post
befolkning@scb.se