Till innehåll på sidan

Antal asylsökande per månad

Antal asylsökande åren 2010–2018 och asylsökande per månad åren 2016–2019

År
Månad
Asylsökande per månad
    Därav
ensamkommande
flyktingbarn
  Vanligaste
medborgarskap
Totalt
 
 TotaltKvinnorMänTotaltFlickorPojkarLandTotalt
2018
21 502 8 573 12 929 944 249 695
Syrien
2 709
2017
25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043
Syrien
4 718
2016
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
2015
162 877 48 149 114 728 35 369 2 847 32 522
Syrien
51 338
2014
81 301 26 484 54 817 7 049 1 363 5 686
Syrien
30 583
2013
54 259 19 496 34 763 3 852 668 3 184
Syrien
16 317
2012
43 887 16 142 27 745 3 578 581 2 997
Syrien
7 814
2011
29 648 10 708 18 940 2 657 400 2 257
Afghanistan
4 122
2010
31 819 12 013 19 806 2 393 464 1 929
Serbien
6 335
Proc. förändr. 2017–2018
‑16,2 ‑14,5 ‑17,3 ‑29,3 ‑15,0 ‑33,4    
Proc. förändr. 2016–2017
‑11,3 ‑13,4 ‑9,9 ‑39,2 ‑32,6 ‑40,9    
Proc. förändr. 2015–2016
‑82,2 ‑75,9 ‑84,9 ‑93,8 ‑84,7 ‑94,6    
Proc. förändr. 2014–2015
100,3 81,8 109,3 401,8 108,9 472,0    
Proc. förändr. 2013–2014
49,8 35,8 57,7 83,0 104,0 78,6    
Proc. förändr. 2012–2013
23,6 20,8 25,3 7,7 15,0 6,2    
Proc. förändr. 2011–2012
48,0 50,7 46,5 34,7 45,3 32,8    
Proc. förändr. 2010–2011
‑6,8 ‑10,9 ‑4,4 11,0 ‑13,8 17,0    
2019 (preliminär statistik)
               
Summa
16 217 6 522 9 695 669 194 475
Syrien
1 833
Januari
1 891 726 1 165 82 20 62
Syrien
188
Februari
1 661 636 1 025 72 19 53
Syrien
173
Mars
1 774 685 1 089 78 18 60
Syrien
178
April
1 706 671 1 035 61 17 44
Syrien
159
Maj
1 634 645 989 45 14 31
Syrien
170
Juni
1 579 637 942 50 16 34
Syrien
186
Juli
2 046 863 1 183 78 20 58
Syrien
289
Augusti
1 898 830 1 068 82 31 51
Syrien
270
September
2 028 829 1 199 121 39 82
Syrien
220
Procentuell förändring jämfört
med motsvarande månad 2018
               
Totalt
1,0 1,0 0,9 ‑7,9 3,7 ‑11,9    
Januari
‑12,5 ‑13,1 ‑12,2 ‑11,8 ‑23,1 ‑7,5    
Februari
‑1,4 ‑3,0 ‑0,4 ‑8,9 ‑5,0 ‑10,2    
Mars
7,0 4,4 8,7 ‑22,0 ‑21,7 ‑22,1    
April
8,1 4,2 10,8 ‑6,2 0,0 ‑8,3    
Maj
‑1,6 ‑1,5 ‑1,6 ‑32,8 ‑17,6 ‑38,0    
Juni
‑4,0 ‑6,3 ‑2,4 0,0 33,3 ‑10,5    
Juli
8,3 9,8 7,3 ‑9,3 ‑20,0 ‑4,9    
Augusti
‑3,3 2,6 ‑7,4 3,8 55,0 ‑13,6    
September
11,4 12,9 10,3 13,1 44,4 2,5    
2018 (slutlig statistik)
               
Summa
21 502 8 573 12 929 944 249 695
Syrien
2 709
Januari
2 162 835 1 327 93 26 67
Syrien
296
Februari
1 685 656 1 029 79 20 59
Syrien
209
Mars
1 658 656 1 002 100 23 77
Syrien
165
April
1 578 644 934 65 17 48
Syrien
191
Maj
1 660 655 1 005 67 17 50
Syrien
189
Juni
1 645 680 965 50 12 38
Syrien
226
Juli
1 889 786 1 103 86 25 61
Syrien
311
Augusti
1 962 809 1 153 79 20 59
Syrien
289
September
1 821 734 1 087 107 27 80
Syrien
238
Oktober
2 010 825 1 185 67 21 46
Syrien
227
November
1 745 664 1 081 83 24 59
Syrien
180
December
1 687 629 1 058 68 17 51
Georgien
205
2017 (slutlig statistik)
               
Summa
25 666 10 031 15 635 1 336 293 1 043
Syrien
4 718
Januari
1 991 794 1 197 127 31 96
Syrien
251
Februari
1 771 714 1 057 76 16 60
Irak
186
Mars
1 957 773 1 184 105 30 75
Syrien
220
April
1 582 642 940 77 23 54
Syrien
232
Maj
1 784 721 1 063 93 18 75
Syrien
249
Juni
2 363 903 1 460 100 22 78
Syrien
727
Juli
2 323 898 1 425 126 20 106
Syrien
528
Augusti
2 841 1 137 1 704 152 24 128
Syrien
908
September
2 645 1 031 1 614 128 41 87
Syrien
509
Oktober
2 398 910 1 488 118 22 96
Syrien
345
November
2 112 780 1 332 134 23 111
Syrien
259
December
1 899 728 1 171 100 23 77
Syrien
314
2016 (slutlig statistik)
               
Totalt
28 939 11 587 17 352 2 199 435 1 764
Syrien
5 459
Januari
4 168 1 631 2 537 619 70 549
Syrien
1 106
Februari
2 731 1 153 1 578 174 33 141
Syrien
705
Mars
2 246 937 1 309 107 23 84
Syrien
390
April
2 047 758 1 289 137 33 104
Syrien
329
Maj
2 065 824 1 241 154 47 107
Syrien
293
Juni
2 104 815 1 289 155 35 120
Syrien
329
Juli
2 135 810 1 325 174 23 151
Syrien
384
Augusti
2 374 984 1 390 145 46 99
Syrien
364
September
2 408 971 1 437 185 50 135
Syrien
410
Oktober
2 436 974 1 462 132 29 103
Syrien
387
November
2 238 901 1 337 109 25 84
Syrien
404
December
1 987 829 1 158 108 21 87
Syrien
358

Anmärkning: Tabellen innehåller efterregistreringar och justeringar för tidigare månader. Därför skiljer sig antalsuppgifterna mot tidigare publicerad statistik.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-11

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se