Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid födelsen och vid 65 år efter kön 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Återstående medellivslängd vid födelsen och vid 65 år efter kön 1970–2018 samt framskrivning 2019–2070

Kommentarer

Antagandena om dödstalens förändring fram till 2070 ger en kontinuerlig ökning av den återstående medellivslängden både vid födelsen och vid 65 års ålder. Mellan 1970 och 2018 ökade medellivslängden vid födelsen från drygt 77 år till drygt 84 år för kvinnor och från drygt 72 år till knappt 81 år för män. Det var en ökning med 7 år för kvinnor och 8,6 år för män. Fram till 2070 beräknas medellivslängden öka till 89,4 år för kvinnor och 87,2 år för män. Det blir en ökning med 5,1 år för kvinnor och med 6,4 år för män.

Antagandet om dödstalens förändring ger en ökningstakt av medellivslängden som är något mindre fram till 2070 jämfört med utvecklingen 1970 till 2018. För varje decennium fram till 2070 beräknas den genomsnittliga ökningen bli 1,0 år för kvinnor och 1,2 år för män. Under perioden 1970–2018 var ökningen per decennium något större, 1,5 år för kvinnor och 1,8 år för män. En långsammare ökning av medellivslängden är en konsekvens av att dödstalen antas minska på en relativ skala, vilket betyder mindre och mindre reduktion av dödstalen i absoluta tal.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-12

Har du frågor om statistiken?